ProZ.com frequently asked questions


ProZ.com Events

Main

 • 1 - ProZ.com Events: general

 • 1.1 - Can I post information about a translation industry event?

  Yes, but only once, and in the dedicated forum for event announcements.

  Additional announcements (i.e. "reminder", "final call") are not allowed.

  Events should not be announced anywhere else in the forums. An exception is allowed for non-English forums; an event may be posted once, in one non-English forum. • Main - Top


 • 2 - Powwows

 • 2.1 - Co je setkání powwow?

  Setkání powwow jsou informativní schůzky uživatelů ProZ.com, kteří žijí blízko sebe. Akce jsou organizovány místními překladateli pro místní překladatele.


 • 2.2 - Odkud pochází slovo „powwow“?

  Powwow označuje tradici setkávání původních obyvatel Ameriky; jejich součástí byly někdy taneční soutěže. Slovo získalo běžný význam v podobě společenského setkání, při kterém jsou plněny úkoly.

  Někteří vnímají setkání powwow jako sjednocující sílu, protože jsou společným kulturním prvkem mezi jinak odlišnými kmeny.


 • 2.3 - Co se děje na setkáních powwow?

  Setkání powwow představují příležitost k navazování kontaktů a sdílení informací mezi jazykovými profesionály – možnost setkat se s lidmi, které dosud znáte jen podle profilu.

  Řada organizátorů nabízí účastníkům možnost představit se a pronést několik slov. Někdy je vybráno konkrétní téma, například: nástroje CAT, literatura, práce na volné noze, noví překladatelé. Někdy se uživatel nabídne, že promluví na určité téma. Pokud ostatní vyjádří dostatečný zájem, organizátor může vystoupení schválit.

  Někteří organizátoři zvou zástupce velkých klientů nebo dodavatelů nástrojů CAT, aby promluvili nebo předvedli ukázky. Tyto aktivity mají obecně příznivý ohlas. Ovšem je důležité, aby charakter takových setkání byl informativní, nikoli komerční.

  Některá setkání powwow nemají žádný program nebo téma, to je rovněž v pořádku. Stručně, pokud jste organizátor, záleží podoba akce jen na vás!

  Poznámka: Pořadatelé musí zaznamenat jména a identifikační údaje uživatelů, kteří se setkání zúčastní. Aby byl tento proces zjednodušen, žádáme členy, aby s sebou měli svá identifikační čísla z webu ProZ.com. Účastnící se uživatelé získají body browniz, ale k tomu může dojít pouze tehdy, pokud si donesou svá členská čísla a organizátor je poté uvede v on-line přehledu účasti.


 • 2.4 - Kdo se může zúčastnit?

  Zúčastnit se může každý, kdo je registrován na serveru ProZ.com, bez ohledu na stav členství. Jsou vítáni rovněž manželé/ky, děti, hosté členů i překladatelé, kteří nejsou členy ProZ.com.


 • 2.5 - Je účast zpoplatněna?

  V současné době je účast na powwow bezplatná. Ovšem místní organizátoři očekávají, že uhradíte podíl na nákladech spojených s akcí. Pokud má powwow formu posezení u kávy nebo setkání u večeře, pravděpodobně bude každý hradit svou vlastní útratu. V případě větších setkání organizátor navrhne rozdělení plateb za jídlo, nápoje atd.

  Je možné, že v budoucnu bude zpoplatněna účast registrovaných uživatelů ProZ.com, kteří nejsou členy. Studentům bude poplatek snížen nebo prominut.


 • 2.6 - Mohu s sebou vzít děti? Hosty?

  Ano, rodiny a hosté jsou vítáni.


 • 2.7 - Zúčastní se setkání zástupce ProZ.com?

  V některých případech se setkání zúčastní osoba zmocněná k ověřování identit. Registrovaní uživatelé si mohou nechat ověřit svou identitu tak, že určeným zástupcům předloží doklad s fotografií.

  Pokud organizujete powwow a vaše identita již byla dříve ověřena, můžete zadat žádost o podporu a požádat o oprávnění ověřit identitu ostatních. Budete požádání o potvrzení, že ověříte identitu pouze těch lidí, které osobně potkáte a kteří vám předloží doklad s fotografií.


 • 2.8 - Kdy se koná další powwow v mém regionu?

  V tomto přehledu uvidíte nadcházející setkání powwow:
  http://www.proz.com/powwows
  Aby se vám zobrazoval reklamní proužek s powwow ve vaší zemi, ujistěte se, že máte v profilu zadánu zemi (a domácí město a region).

 • 8.1 - Jak se lze na setkání přihlásit?

  Zkontrolujte, zda je v přehledu powwow uvedeno setkání ve vašem regionu. Přejděte na setkání powwow ve svém okolí, a pokud máte zájem, zadejte své jméno. (Své jméno můžete kdykoli a bez jakýchkoli závazků odstranit.) Pokud chcete připojit ke jménu poznámku, zadejte před klepnutím text do políčka.

  Čas od času přehled zkontrolujte a zapojte se do plánování nebo si přečtěte novinky. • Main - Top


 • 2.9 - Pokud se zapíšu, bude počítáno s mou účastí?

  Řada lidí se zapíše jen proto, aby měli jistotu, že budou dostávat informace. Jako organizátor byste měl počítat s tím, že se dostaví pouze 40–50 % těch, kteří se zapsali.

  Abyste získali lepší představu (kvůli rezervaci apod.) o tom, kolik přesně lidí se setkání zúčastní, požádejte je v týdnu před akcí o potvrzení účasti.


 • 2.10 - Mohu zorganizovat setkání powwow?

  Pokud jste členem ProZ.com nebo registrovaným uživatelem s ověřenou identitou, můžete navrhnout powwow ve své oblasti vyplněním příslušného formuláře na stránce powwow. ProZ.com váš návrh může, ale nemusí schválit.

  Pokud je místo konání schváleno, můžete naplánovat setkání. Vašimi povinnostmi bude určení přesné lokality, kde setkání proběhne (a rezervace prostor), určení data a času, volba tématu a rozesílání pravidelných zpráv potenciálním účastníkům, aby měli k dispozici nejnovější informace a mohli se podílet na plánování.

  Očekává se, že se setkání sami zúčastníte a že po jeho skončení vyplníte údaje o účasti do on-line formuláře (Klepněte na „Uvést účast“ v horní části stránky powwow). Doporučujeme, abyste na setkání powwow přinesli vytištěnou kopii přehledu účastníků, který účastníci vyplní.


 • 2.11 - I am organizing a powwow and I'd like to invite more people to attend. How can I do it?

  You can submit a powwow promotion request. To do so click on the "Request promotional email" link at the top of the page of the powwow you are organizing. This will lead you to the page where you can submit your promotion request together with a sample text you can use for the invitation. Note: this feature is only available to powwow organizers

  Powwows can also be promoted on Social Networks such as Twitter and Facebook by clicking on the buttons at the top of each powwow page.


 • 2.12 - I am organizing a powwow and I would like to include an image on the powwow page. How can I do that?

  Please submit a support request and attach the image you would like to include on the powwow page. Please make sure you also include the link to the powwow you are organizing.


 • 2.13 - Should the text of the invitation to my powwow be in English only?

  No. You can use the invitation in English provided as a model and translate it into the language in which the powwow will be held.


 • 2.14 - What happens after I submit my promotion request?

  You will be contacted by site staff with an update of your request status through the support request that is automatically generated after you submit the promotion request.


 • 2.15 - Nemohu na stránce o setkání powwow nalézt odkaz „Uvést účast“, proč?

  Odkaz [Uvést účast] se na stránce setkání powwow objeví po 24 hodinách a vidí jej pouze pořadatel powwow. Pokud nejste pořadatelem, můžete se na něj obrátit a požádat jej o vložení účasti.


 • 2.16 - Nahrál jsem obrázky ze setkání powwow, ale nic se nestalo.

  Může trvat až 24 hodin, než se nahrané obrázky na stránce powwow objeví. Pokud po 24 hodinách obrázky nevidíte, zkuste je nahrát znovu nebo odešlete žádost o podporu.


 • 2.17 - Jak funguje udílení bodů browniz za organizování powwow a za účast na setkání?

  Organizátoři powwow získají 2 000 bodů browniz. Účastníci získají 200 bodů browniz.

  Aby mohli organizátor a účastníci získat body browniz, musí organizátor vyplnit on-line přehled účasti. Body browniz budou připsány do jednoho dne od vyplnění přehledu účasti.

  Pokud se setkání neúčastní žádný oficiální pořadatel, ale některý z účastníků má k dispozici úplný přehled účasti (nebo všechny účastníky zná), měl by zaslat žádost o podporu a požádat o svolení k nahlášení účasti na setkání powwow. Následně mu bude připsáno 2 000 bodů browniz; zároveň tak zajistí, že jednotliví účastníci získají 200 bodů browniz.

  Z praktických důvodů nemohou evidovat účast jednotlivců pracovníci ProZ.com. Očekává se, že se zapojí organizátoři a přehled účasti zpracují. Pokud jste nezískali body browniz za setkání, kterého jste se účastnili, kontaktujte organizátora setkání powwow. • Main - Top


 • 3 - ProZ.com conferences - learning, networking and fun!


  ProZ.com Conferences and Seminars

 • 3.1 - V čem spočívá konference ProZ.com?

  Konference ProZ.com jsou regionální či mezinárodní placené akce vyžadující registraci (rozsáhlejší a strukturovanější než akce powwow), které jsou určeny překladatelům a tlumočníkům registrovaným na serveru ProZ.com. Jejich realizaci zajišťuje koordinátor konference ProZ.com s pomocí jednoho či více místních pořadatelů.

  Konference ProZ.com poskytují příležitost pro osobní kontakty, školení, diskuse, prezentace, profesní rozvoj a společenské vyžití – to vše je shrnuto v mottu konferencí: Konference ProZ.com – učení, kontakty a zábava!

  Podívejte se na videozáznamy z konferencí ProZ.com!


 • 3.2 - V čem spočívá rozdíl mezi regionální a mezinárodní konferencí?

  Mezinárodní konference se pořádají jednou za rok a mají větší rozsah než regionální konference. Zároveň se zaměřují na všechny členy serveru ProZ.com. Z tohoto důvodu jsou mezinárodní konference vedeny pouze v angličtině.

  Regionální konference se zaměřují hlavně na překladatele, kteří žijí v dané oblasti nebo pracují v určitém jazyce. Přednášky regionálních akcí mohou být v angličtině nebo v místním jazyce. Některé přednášky se mohou týkat témat, o něž se zajímají účastníci žijící v dané oblasti nebo pracující ve vybraném jazyce. I když se regionálních akcí mohou zúčastnit také osoby, které nepracují v příslušném jazyce nebo nežijí v dané oblasti, je velmi důležité předejít jejich případné nespokojenosti v důsledku nejasných informací o cílovém publiku pořádané místní konference.


 • 3.3 - Are all ProZ.com conferences conducted in person?

  No, there are also virtual conferences. Virtual conferences are held online and attended by participants all over the world. For more information about ProZ.com virtual conferences please see the related FAQs.


 • 3.4 - What is a ProZ.com Seminar?


  ProZ.com Seminars are 'mini conferences'. They are typically one day events, smaller, more local than conferences and usually cheaper. They enable participants to go deeper in a given theme/specialization area. They feature 2 to 5 speakers/trainers maxmimum during the day, allowing more in-depth discussions and presentations. The networking and fun aspect of ProZ.com conferences is still present - Seminars end with a powwow.

  Concretely, on the ProZ.com website, there is no difference between Seminars and Conferences. Seminars work exactly like Conferences do - they are listed on the conferences page http://www.proz.com/conference, registration happens the same way, they still have a dedicated page each (with a http://www.proz.com/conference/#event number URL).


 • 3.5 - Kdo pořádá konference ProZ.com?

  Realizaci konferencí zajišťuje koordinátor konferencí ProZ.com s pomocí jednoho či více místních pořadatelů.


 • 3.6 - Jak se vybírají místa pro konání konferencí?

  Klíčovými faktory pro výběr místa konání konference jsou koncentrace členů, dopravní infrastruktura a náklady a možnosti ubytování. Z tohoto důvodu se konference zpravidla pořádají v oblastech s relativně hustou členskou základnou ProZ.com.

  Důležitou roli při výběru místa konání konference hraje také turistická a kulturní atraktivita.


 • 3.7 - Co se děje na konferencích?

  Konference jsou obvykle dvoudenní akce, které se konají o víkendech.

  Ve dnech konference mohou být zároveň naplánovány i další akce, jako jsou školení. Tyto akce jsou inzerovány na webové stránce konference a jsou účtovány zvlášť.


 • 3.8 - Kdo se může účastnit konferencí?

  Zúčastnit se může každý, kdo je registrován na serveru ProZ.com, bez ohledu na stav členství. Vítáni jsou nezávislí překladatelé i společnosti. Každý účastník se musí zaregistrovat na stránce konference. Pokud tedy chcete s sebou vzít přítele nebo člena rodiny, který se bude chtít zúčastnit samotné konference (přednášek, seminářů atd.), musíte mu vytvořit účet na serveru ProZ.com. Jen připomínáme – je to rychlé, snadné a je to zdarma! Účet pro svůj doprovod však nemusíte vytvořit, pokud se tato osoba zúčastní pouze společenských akcí a jiných aktivit.


 • 3.9 - Mohu s sebou vzít rodinu/manžela/manželku/partnerka/partnerku?

  Ano. Nicméně v místě konání konference nemusí být vybavení pro péči o děti. Podrobnější informace naleznete na webové stránce příslušné konference.
  Uživatelé, kteří chtějí přivést hosty na konferenční večeři, tak mohou učinit po zakoupení vstupenky na webové stránce příslušné konference.
  Existují dva různé typy hostů: ti, kteří se přijeli zúčastnit dané konference, a ti, kteří účastníky konference pouze doprovázejí. Přečtěte si prosím bod 3.6 „Kdo se může konferencí účastnit?“.


 • 3.10 - Budu moci během účasti na konferenci pracovat?

  Někteří uživatelé si dělají starosti se svou nepřítomností v práci a případným zmeškáním zakázek. V místě konání konference je obvykle k dispozici bezdrátové internetové připojení, a to buď zdarma, nebo za nízký poplatek. Na některých konferencích je přístup k internetu součástí zakoupeného balíčku, není to však pravidlem. Podrobné informace naleznete na stránce příslušné konference.


 • 3.11 - Získám za účast na konferenci body browniz?

  Ne. Za účast na konferenci se body browniz neudělují, ale zanecháte-li zpětnou vazbu týkající se navštívených přednášek, obdržíte 20 bodů browniz za každý komentář.


 • 3.12 - Zúčastní se konference zástupce ProZ.com?

  ProZ.com se snaží vyslat na každou konferenci svého zástupce. Takovým zástupcem může být člen pracovního týmu, případně moderátor. V takovém případě pracovníci ProZ.com oficiálně zmocní moderátora k zastupování serveru ProZ.com na příslušné akci.


 • 3.13 - Jak se řeší ubytování?

  Konferenční poplatky nezahrnují náklady na ubytování, vyjma některých ojedinělých a výjimečných případů. Hlavním místem konání konference je ve většině případů hotel, v němž je ubytována valná část účastníků konference. Pořadatelé konference mohou mít s takovým hotelem dohodu o ubytování účastníků za zvýhodněnou cenu, není to však pravidlem.
  Účastníci konference si musejí sami zajistit rezervaci a platbu za ubytování ve vybraném hotelu.
  Pořadatelé obvykle poskytují seznam hotelů (ve všech cenových relacích) v okolí místa konání konference na stránce konference a/nebo na fóru věnovaném dané konferenci. V každém případě si vyhledejte informace na stránce příslušné konference.


 • 3.14 - Jak se lze zaregistrovat na konferenci?

  Na konferenci se můžete registrovat na stránce příslušné konference. Na levé straně pod nabídkou konference vyberte balíček, který chcete koupit, a klikněte na tlačítko Koupit nyní. Budete přesměrováni na platformu, která vás povede platbou a nabídne vám různé způsoby úhrady (kreditní kartou online přes systém PayPal, bankovním převodem, peněženkou ProZ.com, Moneybookers, PayPal atd.).

  Pro registraci na konferenci musíte být přihlášeni na webu ProZ.com.

  Upozorňujeme, že kliknutím na tlačítko Zaregistrovat se nyní bez provedení platby dosáhnete jen předběžné registrace na konferenci, čímž pouze vyjádříte svůj zájem o tuto akci. Místo na konferenci bude pro vás rezervováno až po provedení platby.


 • 3.15 - Zajímají mě podrobnější informace o programu konference. Jakých témat se bude týkat?

  Většina konferencí nabízí celou řadu přednášek na různá témata, o která se zajímá většina účastníků, jako jsou technické obory, obchodní záležitosti, diskuse ke speciálním oborům (např. finanční překlady) a mnoho dalších. Některé konference mohou mít ústřední téma, na které je zaměřena většina přednášek.

  Navštivte prosím kartu s programem příslušné konference (přejděte na hlavní stranu konference > nabídka vlevo > vyberte položku Program).


 • 3.16 - Jaké druhy přednášek lze očekávat?

  Existují tři typy přednášek: prezentace, diskuzní skupiny a semináře.

  Prezentace jsou klasické přednášky, po nichž často dostanou účastníci příležitost položit přednášejícímu případné otázky.
  Diskuzní skupiny jsou dynamická diskuzní setkání, jež dávají příležitost ke kolegiální výměně myšlenek mezi překladateli.
  Kulaté stoly jsou diskuzní panely.
  Semináře jsou technická školení zaměřená na praxi. Aby mohli účastníci tato školení plně využít, obvykle musejí mít přenosný počítač.


 • 3.17 - Kdo vede přednášky?

  Většinu přednášek vedou kolegové z ProZ.com, ačkoli některé mohou vést i externí přednášející.


 • 3.18 - Je přihlášení na přednášky povinné?

  Přihlášení na přednášky se doporučuje. Pořadatel tak získá přehled, kolik účastníků má zájem, a může přednáškám přidělit vhodné místnosti.


 • 3.19 - Jak se lze přihlásit na přednášky?

  Na kartě Program webové stránky konference klikněte na odkaz Přihlásit u všech přednášek, kterých se chcete zúčastnit.


 • 3.20 - Musím se zúčastnit přednášky, na kterou jsem se přihlásil?

  Ne, ale pokud jste si to rozmysleli, doporučujeme odebrat vaše jméno z konkrétní přednášky, zejména v případě, že je k dispozici omezený počet míst.


 • 3.21 - The number of people registered in the session page is higher that the capacity reported for the course. Can I still register? Will I have a place in the session?

  You can register while no indication of "session full" is provided. There is no limit to register for a course but only those with a "registered and paid" status have a place booked and secured in the session. When the number of "registered and paid" participants reaches the planned capacity, registration for the session will be closed.


 • 3.22 - Kolik stojí účast na konferenci?

  Výše konferenčního poplatku závisí na místě konání a rozpočtu konference. Navíc je třeba počítat s cestovními a ubytovacími náklady a také s jídlem a pitím nad rámec konference.

  Členové ProZ.com získají slevu z registračních poplatků.


 • 3.23 - Co zahrnuje konferenční poplatek?

  Konferenční poplatek zahrnuje účast na konferenci. V závislosti na konkrétním místě také může, ale nemusí zahrnovat obědy, večeře a občerstvení. Konferenční poplatek nezahrnuje prodloužení členství.


 • 3.24 - Jak lze hradit účast na konferenci?

  K dispozici jsou různé způsoby platby v závislosti na konkrétní konferenci:

  - online kreditní kartou nebo systémem PayPal či Moneybookers,
  - platebním příkazem na vyhrazený účet.

  Podrobné informace najdete na webové stránce příslušné konference.


 • 3.25 - I have registered and paid for a conference. Is there anything special I should bring on the day?


  If you have registered and paid for the conference you will be attending, just be sure to bring your ID when you go. There is no need to present the payment receipt or any other proof of registration or payment.

  Check the sessions you will be attending to make sure you won't need anything in particular. It may be a good idea to bring pen and paper or other means of taking down notes or information.

  If you have business cards, be sure to bring a good number of them with you. Conferences are a great opportunity to network with other professionals and agencies, so be prepared!


 • 3.26 - Mám zaplacenou konferenci, ale nemohu se jí zúčastnit. Dostanu své peníze zpět?

  Stornovací podmínky se týkají všech konferencí. Podrobné informace jsou uvedeny níže.


 • 3.27 - Jaká jsou podmínky pro stornování účasti na konferenci?

  Stornovací podmínky: „Účastníci, kteří svou účast zruší nejpozději 30 dnů před datem plánovaného zahájení konference, obdrží refundaci registračních poplatků sníženou o 20% administrativní poplatek. Po této lhůtě již nebudou vráceny žádné poplatky. Poplatky budou vráceny 30 dnů po obdržení písemné žádosti o zrušení účasti. Žádosti o zrušení účasti musejí být zaslány e-mailem koordinátorovi konference ProZ.com i místnímu pořadateli. Členové mají také možnost zdarma převést svou platbu na jinou plánovanou konferenci a uhradit pouze rozdíl v ceně.“


 • 3.28 - Jsme překladatelská společnost. Jaké výhody má účast na konferenci ProZ.com pro společnosti?

  Účast na konferenci ProZ.com zvyšuje povědomí o dané společnosti a otevírá nové obchodní příležitosti. Přímý kontakt s nezávislými překladateli na takových akcích může přispívat k upevnění vztahu mezi společností a nezávislými překladateli a zároveň představuje investici do profesního rozvoje společnosti i jejích pracovníků.

  Společnosti, které chtějí podpořit konferenci a zvýšit tak veřejné povědomí a zlepšit vlastní image, mohou využít rozsáhlých možností sponzorování.

  Podrobnější informace viz co si myslí zadavatelé o konferencích ProZ.com.


 • 3.29 - K získání víza k účasti na konferenci potřebuji pozvání. Co musím udělat?

  S touto záležitostí se obraťte na pracovníka serveru ProZ.com. Napíše vám zvací dopis, který můžete předložit příslušnému velvyslanectví/konzulátu ve vaší zemi. Zašlete prosím požadavek na podporu, ve kterém uvedete tyto údaje potřebné pro vytvoření dopisu:
  - celé jméno (jak je uvedeno v cestovním dokladu),
  - datum narození,
  - místo narození,
  - státní příslušnost,
  - adresa,
  - telefonní číslo,
  - konkrétní profese (a případná osvědčení),
  - číslo cestovního dokladu,
  - místo vydání cestovního dokladu,
  - datum vydání cestovního dokladu,
  - datum platnosti cestovního dokladu.


 • 3.30 - Dostanou studenti slevu z konferenčního poplatku?

  K dispozici může být omezený počet studentských vstupenek. Podrobné informace viz webová stránka příslušné konference.


 • 3.31 - Nemohu se zúčastnit žádných konferencí. Budou po skončení akce přednášky k dispozici?

  V současné době se uvažuje o nahrávání některých přednášek a o možnosti jejich zakoupení v podobě DVD nebo streamingu.


 • 3.32 - Jak lze zadat zpětnou vazbu týkající se přednášek?

  Zpětnou vazbu můžete zanechat pouze u přednášek, na něž jste se předem přihlásili.

  Chcete-li zadat zpětnou vazbu, přejděte na kartu Program na webové stránce konference, vyhledejte požadovanou přednášku a klikněte na odkaz Odeslat zpětnou vazbu. Zobrazí se stránka s krátkým dotazníkem.


 • 3.33 - Mám zájem uspořádat přednášku. Jak mám postupovat?

  Kontaktujte prosím koordinátora konference ProZ.com prostřednictvím přihlášky pro přednášející nebo se obraťte přímo na pořadatele konference.


 • 3.34 - Mám zájem uspořádat některé společenské akce v rámci konference. Jak mám postupovat?

  Kontaktujte prosím pořadatele konference prostřednictvím jeho profilu.


 • 3.35 - Mám zájem pomáhat při pořádání konference. Jak mám postupovat?

  Kontaktujte prosím pořadatele konference prostřednictvím jeho profilu. • Main - Top


 • 4 - ProZ.com Conferences - Local Organizers


  This FAQ is aimed at those who are interested in taking on the role of local organizer for ProZ.com conferences. It gives a brief overview of the main tasks and responsibilities to help you with your decision making process.

  A full and detailed article on organizing a ProZ.com conference is available here.

 • 4.1 - Úvod

  Vítejte u Častých otázek o místních pořadatelích konferencí! Před jejich přečtením byste již měli znát Časté otázky o konferencích.


 • 4.2 - Jaké výhody získáte, když se stanete místním pořadatelem?

  Uspořádání konference ProZ.com je vskutku jedinečným a obohacujícím zážitkem. Pro pořadatele jde o skvělou příležitost, jak vyzkoušet něco zcela jiného, jak vést lidi z celého světa a komunikovat s nimi, jak rozvíjet vztahy v rámci společenství překladatelů a zároveň v rámci místní komunity.
  Pořadatelé se učí nové dovednosti, navazují kontakty se společnostmi, asociacemi a dalšími významnými hráči v tomto oboru. Navíc zřejmě zjistíte, že díky pořádání konference a vaší veřejné roli budete mít po akci více zakázek a atraktivnější profil ProZ.com.


 • 4.3 - V čem spočívá role místního pořadatele?

  Níže je nevyčerpávající seznam několika úkolů a povinností místního pořadatele (úplné podrobnosti budou poskytnuty v dalším kroku). Pořadatelé podávají ve všech fázích zprávy pracovníkům konferencí ProZ.com, kteří jim naopak poskytují podporu, kdykoli je to potřeba.

  Před konferencí:
  - příprava rozpočtu a finanční plánování,
  - nalezení vhodného místa konání,
  - vytvoření a údržba webových stránek konference,
  - vytváření programu,
  - komunikace s účastníky a přednášejícími (odpovídání na e-maily, psaní zpráv atd.),
  - zajišťování fotografií pro web konference,
  - překlad materiálů do místního jazyka (stránka konference, hromadná pošta, pozvání pro vstupní víza atd.),
  - příprava materiálů pro konferenci (tisk, ořez a vkládání štítků do jmenovek, složek atd.),
  - oslovování místních společností ve věci sponzorských příležitostí na konferenci,
  - propagace konference (místní vysoké školy, odborné organizace, pořádání místních akcích powwow, využívání online sítí s přítomností Konferencí ProZ.com, jako jsou LinkedIn, Facebook atd.),
  - poskytování informací týkajících se cestování a ubytování (udržování příslušných stránek a fór),
  - pořádání společenských akcí (powwow před konferencí, jiné společenské aktivity),
  - různé (např. zjišťování možností pro jesle či mateřské školky).

  Během konference: (bez ohledu na to, zda se pracovník ProZ.com zúčastní či nikoli, má pořadatel na starosti následující povinnosti)

  - příprava – zajištění stolu pro registrace/stánku ProZ.com, zavěšení transparentů...,
  - koordinace s přednášejícími, sponzory a hosty (vyzvednutí z letiště atd.),
  - pomoc při registraci během 1. dne pro zajištění přesného finálního seznamu účastníků (předtím je nutný nábor pomocníků),
  - provoz či zajištění personálu stánku ProZ.com,
  - styk se zaměstnanci a účastníky, kteří nemluví anglicky,
  - respektování rozvrhu – zajištění přesných začátků a konců přednášek, signalizace přednášejícím o blížících se koncích přednášek, zajištění hladkých přechodů mezi přednáškami, zajištění odchodu/příchodu účastníků z/do místnosti,
  - koordinace přestávek na kávu a jídel s hotelem/stravovací společností a koordinace s technickým či obslužným personálem hotelu atd.
  - komunikace a informování účastníků o všech změnách „na poslední chvíli“ na viditelném místě (např. bílá tabule/stojan s papírem v místě přestávky na kávu nebo na stánku ProZ.com atd.),
  - vedení drobné hotovosti konference a sledování všech hotovostních nebo šekových výdajů/příjmů pořadatele (příklady výdajů: jízdné za taxi přednášejícího nebo neočekávané malé hotovostní výdaje na danou akci – příklady příjmů: účastníci platící konferenční poplatek v hotovosti přímo u registračního stolu při příjezdu, prodej triček atd.),
  - pomoc účastníkům se vším, co potřebují (turistické informace, cestovní záležitosti...),
  - koordinace a pořádání společenských aktivit (powwow, večeře s navazováním kontaktů, skupinová fotografie, prohlídka města...).

  Po konferenci:
  - poskytnutí úplného finálního vyúčtování a všech příjmových dokladů/faktur za výdaje pracovníkům ProZ.com,
  - poskytnutí finálního seznamu účastníků pracovníkům ProZ.com,
  - odeslání děkovných e-mailů partnerům, sponzorům, přednášejícím a účastníkům,
  - pokonferenční analýza a připomínky ke zlepšení konferenčních materiálů pro budoucí pořadatele.

  V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto úkolů se obraťte na plánovače konferencí.


 • 4.4 - Jde o dobrovolnou nebo placenou práci?

  Pořadatelé obdrží podíl na zisku v případě, že konference nějaký zisk vygeneruje. Počet % tohoto podílu je dohodnut před začátkem plánování dané akce. V případě dvou pořadatelů bude tato částka rozdělena mezi ně podle jejich uvážení. Bude-li akce ztrátová, neobdrží pořadatelé žádnou platbu, ale zároveň se od nich nebude očekávat, že pokryjí nějaké ztráty.


 • 4.5 - Bude tato role narušovat mou práci překladatele?

  Čas od času ano. Připravte se, že činnostmi souvisejícími s konferencí strávíte přibližně 100 hodin. Týden až dva před konferencí také počítejte s tím, že budete muset věnovat většinu pracovní doby na komunikaci s účastníky.

  Pokud to zní příliš obtížně, nezapomínejte, že na to nebudete sami. Pokud ve spolupráci s plánovačem akcí provedete nezbytné činností v dostatečném předstihu, můžete bezprostřední dopad pořádání konference na vaši práci nezávislého překladatele minimalizovat. Navíc zřejmě zjistíte, že díky pořádání konference a vaší veřejné roli budete mít po akci více zakázek.


 • 4.6 - Musím připravovat nějaké finanční plány?

  Ano, společně s koordinátorem konferencí.


 • 4.7 - Co když se zavážu k uspořádání konference, ale po nějaké době si uvědomím, že v tom nemůžu pokračovat?

  Musíte-li odstoupit, podejte co nejdříve zprávu e-mailem koordinátorovi konferencí.
  Pořadatelé, kteří nedokážou dovést akci ke zdárnému konci, nebudou odměněni za dosud vykonanou práci. Dojde pouze k refundaci přiměřených výdajů, které vynaložili během práce na dané akci.


 • 4.8 - Hodlám být místním pořadatelem. Jak mám pokračovat?

  Výborně! V roli místního pořadatele získáte celou řadu cenných zkušeností. Před jakýmkoli plánováním si důkladně přečtěte článek „Uspořádání konference ProZ.com“. Na konci článku můžete přejít k dalšímu kroku, který vás přenese k formuláři „Návrh na konferenci“, kde budete moci odeslat návrh na uspořádání konference. Během několika dnů po obdržení návrhu vás bude kontaktovat plánovač konferencí.

  V případě jakéhokoli dotazu odešlete žádost o podporu. • Main - Top


 • 5 - ProZ.com training sessions - general information

 • 5.1 - What are ProZ.com training sessions?

  ProZ.com professional training sessions are online seminars to provide professional training to translators, interpreters and others within the language industries. These are delivered by professionals with proven expertise in their fields.

  ProZ.com currently organizes scheduled and on demand sessions in the following formats:

  in-person training sessions http://www.proz.com/translator-training/format/in-person-training
  online individual & small group training sessions http://www.proz.com/online_trainings
  paid & free webinars http://www.proz.com/webinars
  self-paced courses http://www.proz.com/training/self-paced-training/

  Scroll down to learn more about ProZ.com different types of training sessions.


 • 5.2 - On what topics are training sessions held?

  You will find sessions in the topics of interest to those in the translation industry:

  Translator business development - this is training to help translation professionals improve their business on topics including, personal branding, how to find new clients, increase rates, negotiation, etc.
  Software, tools & computing - this is training to learn computer aided translation tools, software and to remain current and up to date on the tools used by translation professionals.
  Translation skills development & client services - this is training to help improve translator efficiency, develop and learn new skills.
  Agency business development - this is training to help improve your agencies efficiency, gain certifications, implement processes, and more.
  Services and specialization - training on services offered by language professionals.
  SDL Trados Training & Certification - ProZ.com is the approved online training on SDL Trados products. This training is conducted by SDL Trados Certified Trainers, and it includes approved SDL Trados training manuals and materials, and SDL Trados Certification exams.


 • 5.3 - What are training packages?

  Training packages allow you to purchase several related ProZ.com training courses all at once, at a big savings over purchasing individually. Packages are designed to appeal to translators of varying skill and experience levels. Whether you are a seasoned professional or just starting out, there are training packages available to help you learn valuable new skills while saving money!


 • 5.4 - What types of training packages are available?

  Training packages are offered that cover topics both broad and specific, and geared towards translators with varying levels of experience. Whether you are a new translator looking for general guidance in your career, or an experienced professional looking to refine a specific skill, there is a training package available to help you. Please see the training packages page and offers for details about all of the available packages.


 • 5.5 - Can I create my own training packages?

  Yes. If you are an active ProZ.com trainer offering several related courses, or even would like to collaborate with another trainer offering courses in a related topic, contact ProZ.com staff about the possibility of creating your own packages.


 • 5.6 - How much does a training course cost?

  Participation fee varies from course to course and it is indicated on the top right corner of the training description page. Please be sure to log in to your ProZ.com profile to see and activate the payment options.

  Important: Those who purchase a seat in advance may be able to pay an "early bird" or cheaper price, while those who confirm participation later or last minute, may likely have to pay a higher fee. In some training sessions a price increase based on the number of registrants may also apply, i.e. the first 15 registered pay one price, the next 10 pay a a slightly higher price etc.

  Early payment is advised in order to secure participation and help reach the course minimum participation - unfortunately, courses may occasionally be cancelled or rescheduled, if the confirmed participation in advance is very low.


 • 5.7 - What payment methods are available? Why has my status not changed yet?

  All payment methods are available (credit card, Paypal, 2CheckOut, Moneybookers, wire transfer in USD or EUR). You will be able to select your payment method in the second stage of the payment process. Also, for some countries, local payment will be available. When paying in local currency (other than EUR and USD), the price of the session will be the course price equivalent in the local currency at the exchange rate of the day of the transaction ( www.xe.com/ucc will be used as a source).

  If you want to pay by wire transfer, choose either "Wire Transfer" (for transfers in USD) or "Wire Transfer (Euros)" from the payment method selection page. Click "Next" to receive your confirmation invoice and detailed account information and instructions on how to make the type of wire transfer you have chosen. Important: You should allow up to two weeks for your wire transfer to be fully processed.

  Your status will be updated when confirmation of the payment is entered by the payment system or the Local Payment Contact, depending on the payment method you choose. In the case of local payment, it may take some time for notifications to be sent and processed. If you are not listed after more than three days after you believe your payment should have arrived, please contact the Training session coordinator. When you buy a seat at a training session, you will be emailed an electronic invoice.


 • 5.8 - What is the cancelation policy for ProZ.com training sessions?


  Cancelation 5 working days before the training session:
  Attendees who cancel their participation not later than 5 working days before the planned training session date will receive a refund of their registration fees minus a 10% administrative fee. Refunds will be processed 30 days after receiving notification of cancellation. Cancellations must be requested via support request at http://www.proz.com/support

  No refunds will be granted after 5 days before the training session takes place.

  Transference of booking within 5 to 1 days before the training session:
  Transference of a training booking to another course is possible if staff is notified via support request at http://www.proz.com/support within 5 to 1 days before the training session takes place. Transference of delegates to another course will incur a rebooking fee of 25% of the advertised course fee. There is no limit as to how many times a booking can be transferred.

  Cancelation 24 hours before, during or after training session takes place:
  No refunds will be granted 24 hours before, during or after the training session takes place. Should the delegate not attend a booked, or transferred, course then the full amount of the advertised course fee will be charged.

  For training programs that comprise two or more subsequent sessions, theoretical and/or practical material on the missed class may be provided to the trainee, but no partial refunds will be granted for a missed session.

  No refunds will be issued for trainees technical or personal problems that may prevent trainee from attending the session. If you do not attend a course and have not canceled in accordance with these terms, you must pay the full price. make sure that your computer meets the System requirements before registering.

  Unless ProZ.com agrees otherwise in advance, any postponement by you shall be regarded as a cancellation of the course.

  Cancellation of a course by ProZ.com:
  If the number of students confirmed is not enough to justify the cost of presenting the course prior to the scheduled start date the course will be canceled and rescheduled at a later date. When a course is canceled by ProZ.com confirmed students will be fully refunded or given the chance to rebook for an upcoming training session at no extra cost. ProZ.com will not be liable for any loss or expenses caused to you.

  If ProZ.com has not notified you of a cancellation or postponement but is not able to start or continue a course as scheduled, perhaps because an instructor becomes ill or where their absence cannot not reasonably be avoided or for any other reason beyond our reasonable control, ProZ.com will attempt to remedy the situation by either rescheduling the course or refunding your course fee.


 • 5.9 - How can I cancel my registration?

  Please submit a support request to report your wiliness to cancel your registration or payment. Before submitting a support request check the cancelation policy for ProZ.com training sessions. Remember that the cancelation policy does not influence registration removal.


 • 5.10 - In which currency can I pay for a training session ?

  All ProZ.com online training fees are available in USD and Euro, but only ProZ.com members in EU member states that have adopted the Euro (the Euro Zone) are charged in Euros.

  If you live outside the EU, or if you live in the EU and have a VAT number, you do not have to pay VAT. If you live in the EU but do not have VAT number, you will have to pay VAT. Find more information payment at http://www.proz.com/faq/4015#4015.

  Also, for some countries, payment in local currency is available. Please contact the Training session coordinator to learn more about this.


 • 5.11 - Why does ProZ.com sometimes charge VAT tax within the EU?

  (This question only affects members in Europe.)

  If, when purchasing a seat from within the European Union, a member does not supply a VAT number which can be verified online, ProZ.com is obliged by law to collect VAT tax against the purchase made, according to the VAT rate applicable in the country of the purchaser.

  If a VAT number is supplied, no VAT tax is charged.


 • 5.12 - I am a ProZ.com member. Am I entitled to a discount?

  For some training sessions registration fees are discounted for full members. Please read the information at the Registration and Payment box at each training session.


 • 5.13 - I am a student member of ProZ.com. Am I entitled to a discount?

  For some training sessions, registration fees are further discounted for ProZ.com student members. Some courses may include limits on the number of student seats available. Seats will be allotted on a first-paid basis.


 • 5.14 - The training time is not suitable for me. Are there any other training sessions in my time zone?

  ProZ.com offers training from 8:00 GMT to 20:00 GMT, since most of the trainers are located in Europe. Please check the list of announced training sessions here, http://www.proz.com/training, as the timetables are usually rotated.

  Most of the webinars are recorded and webinars videos can be purchased at http://www.proz.com/translator-training/format/videos. A certificate of attendance can be issued upon training completion and as per your request. A certificate of attendance can be downloaded at http://www.proz.com/profile/?show_mode=standard#trainings


 • 5.15 - Will I receive any proof of having attending the training session?

  Yes. A ProZ.com attendance certificate in PDF format will be available for download from your main profile page under "Training sessions attended": A certificate of attendance can be downloaded at http://www.proz.com/profile/?show_mode=standard#trainings

  For SDL Trados Online Training that includes certification only attendance will be marked in ProZ.com profiles at the end of the week in which trainees take training. After becoming SDL Trados Certified, you can show it in your profile under the Services tab. To do so, you must first add SDL Trados to your list of supported software here and click on "Save and update". When the page refreshes, you will see an option to show your SDL Trados Certification on your profile. You can also add a certificate image to your About me section using HTML code.

  For self-paced and one-on-one training sessions issuing of a certificate may be subject to the successful completion of a final questionnaire or exam. Please submit a support request reporting training completion.

  Certificates for on-demand training (videos) will be issued automatically when an attendee watches more than 80% of a video. One can view and download certificates under "My Certificates" section in the top menu bar.


 • 5.16 - I want to leave feedback about a training session I attended. How can I do it?

  Once the course is done, participants with "registered and paid" status will be able (and encouraged) to post feedback on session material, trainer, organization, etc. at http://www.proz.com/translator-training/my-courses. Please bear in mind that feedback entries require vetting and that they will not appear immediately. Comments of a personal nature will not be permitted.


 • 5.17 - How do I access training materials?

  Please submit a support request for more information.


 • 5.18 - Can I suggest a training session?

  Request new courses you woul like to see, and vote on requests made by others in the "Suggestion board".


 • 5.19 - Can I be a ProZ.com trainer?

  If you are a ProZ.com member who has deep expertise in a given area and a passion for sharing your expertise with others, visit the ProZ.com trainer center to get started - no previous knowledge on e-learning technologies is needed and ProZ.com provides the tools and assistance for you to offer your training to the community. Submit a support request if you have any doubts. • Main - Top


 • 6 - ProZ.com in-person training sessions

 • 6.1 - How can I book a place in a ProZ.com in-person training sessions?

  Places in ProZ.com professional training sessions are limited and registering in the corresponding page is mandatory. To sign in, please click on the Training session name and use the Sign In Box, therefore achieving a "registered" status. This status DOES NOT confirm your place in the session. Only after payment is received through the page or confirmed by Local Organizer your status will be changed to "registered and paid" and your place in the training will be confirmed.

  Please remember that you need to have a profile and to be logged in to use that box. If you don´t have a profile, you can create one here (it´s free and will only take you five minutes):

  http://www.proz.com/?sp=r


 • 6.2 - I paid the Local Organizer. Why has my status not changed yet?

  The status is updated when confirmation of the payment is entered by the local organizer. In the case of local payment, it may take some time for notifications to be sent and processed, particularly when a wire transfer is involved. If your status remains as “registered” more than three days after you believe your payment should have arrived, please contact the local organizer or Training session coordinator.


 • 6.3 - What do I need to bring to the training session?

  Further requisites for participation depends on the training session, and may include: a laptop or advance arrangements to share someone else's laptop as well as installing demo (or full) versions of the required software prior to the session. For more information, see the session-specific information available via the Training session page


 • 6.4 - How can I get a training session organized in my city?

  To express interest in attending a training in your city, please enter a support request with your location and desired training. The training coordinator will determine whether or not holding a training session is feasible.


 • 6.5 - • Main - Top


 • 7 - ProZ.com online training sessions

 • 7.1 - What are ProZ.com online training sesssions?

  ProZ.com online training sessions provide professional training to translators, interpreters and others within the language industries. These sessions are delivered by professionals with proven expertise in their fields. In general the dates and times for these sessions are more flexible, with the added advantage of being able to "attend" from your home, or wherever else you may be at the moment.

  A computer with sufficient processing capabilities, sound card, headset, speakers, and a good Internet connection are necessary components of the online training sessions.

  Small group online training is conducted at a specific time. All times are listed at the training pages. To find your local time zone compared to the session time please visit - http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html. All small group online training is conducted using Go To Webinar software. No purchase is necessary to participate.

  Online one-to-one training sessions that are offered by ProZ.com are conducted at a time scheduled by the trainer and trainee involved. Online one to one trainings utilize tradition telephone and email, Skype, or other mutually agreed upon messaging/communication interfaces. These training sessions may occur at any time once payment has been made to ProZ.com. Once payment has been received, ProZ.com will provide the trainer with the trainee's contact information so they may agree on the best time and communication method for the training.


 • 7.2 - How can I book a place in a ProZ.com online training sessions?

  Places in ProZ.com online training sessions are limited. To book your place, please use the "Purchase for" button that you will find in every training session page at the upper right corner. Also, in the description of the session, you will see the "Registration and payment information" box with information. Both will take you to the payment system. Once your payment is received you will receive an invoice and you will appear listed on the training session page and your status will be changed to "registered and paid". Your place in the session will be confirmed. 24 hours before the session and one hour before the session a reminder with a join link will be emailed to your email address.

  Please remember that you need to have a profile and to be logged in to purchase your place.
  If you don´t have a profile, you can create one here (it´s free and it will only take you five minutes).


 • 7.3 - When does the online training session start?

  For group online sessions (through a virtual training platform) time and date of the training will be informed in the first line of the training page in GMT time and/or in your local time, provided you have set GMT offset in your ProZ.com profile. Watch this video to learn how to do that:

  Set GMT offset with ProZ.com profile:  Check what time the course is running in your local time here.

  When you are participating in an individual one-on-one training session, date and time of your session will be arranged between you and the trainer at your best convenience. In this case, once you register at the training, the trainer gets in touch with you to arrange dates and timetables for the course.


 • 7.4 - How are they conducted?

  Group online training sessions will be carried out using GoToWebinar virtual platform for online courses and events: www.gotowebinar.com. You will receive an invitation to join the webinar 24 hours and one hour before the training session takes place, or earlier.

  Internet connection and VOIP or a telephone line will be necessary. Most of the time, online sessions are conducted for large group of people, thus all attendees will be muted during the session.
  Check if your computer meets the system requirements before taking a session: http://www.proz.com/faq/39203#39203.

  One-on-one online training sessions use Skype or the GTW platform. If those programs are used, it will be shown on the training page. In case you need to use a telephone line, all charges will be paid separately.

  Depending on the session topic, if any CAT tool or other software is required it's up to the trainee to have it installed before the session - required software will be detailed at the training page.


 • 7.5 - I did not recieve the invitation to join the online session, what should I do?


  Invitations with access link for the online sessions are delivered 24 hours and one hour before training session after purchase.

  Notifications are sent from a non-reply email address [email protected]. Please, make your email filter is not directing these emails to a special folder other than your inbox.

  If you still can't find the email, please submit a support request requesting the access link - make sure you include the link to the training session you purchased for faster assistance.


 • 7.6 - SDL Certification Training Sessions
  ProZ.com is the approved SDL Trados Training center for online training sessions. This allows ProZ.com to conduct Online small group training on SDL Trados products: http://www.proz.com/translator-training/topic/sdl-trados-certified. Attendees of these online sessions will receive approved SDL Trados training manuals and materials. Attendees will also, as part of their Online training purchase, be able to take the SDL Trados Certification exam corresponding with the course they purchased.

 • 6.1 - What is SDL Trados Certification?

  The SDL Trados Certification Program is the industry's premier technology based certification which provides a recognized standard of excellence in SDL Trados software knowledge. It's a comprehensive professional education program designed to develop and validate expertise in the use of SDL Trados translation technology tools.

  The Certification has been designed to help educate the translator community on the latest technological developments and best practices in translation technology, terminology management and automated quality assurance checks. As a result, Certification greatly increases derived efficiencies from the use of SDL Trados software and ensures the automation and time saving features available in the technology are applied. Additionally, the SDL Trados Certification helps increase quality of translation project by reducing human error and helps individuals achieve their personal development goals.

  To learn more about SDL Trados Certification program and the the process to become SDL Trados Certified, please visit this page.


 • 6.2 - What are the steps involved in achieving SDL Certification?

  1. Own a legal, company-registered license of SDL Trados software.
  2. Study/Prepare to pass the advised level - SDL Certification Training courses are highly recommended.
  3. Pass your chosen Certification exams.


 • 6.3 - How much does the online training cost?

  The participation fee is 99 USD for each training level. It includes access to the live 3 hour online training session, manuals, exercises and certification exams. Note: three hour online SDL Trados Certification sessions are not recorded.


 • 6.4 - How are SDL online training being delivered, in which language, is it interactive, who is the caller?


  SDL Certification program online training is conducted at a specific time.

  All times are listed at the training pages. To find your local time zone compared to the session time please visit http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html.

  All sessions are conducted on the GoToWebinar platform. No software purchase is necessary to participate in the session.

  Online training can be delivered in the following languages, some of which are available on a public, schedule of course dates, some of which can be delivered on a request only basis. See the online course schedule for further information on this, http://www.proz.com/translator-training/topic/sdl-trados-certified:

  • English
  • German
  • Spanish
  • French
  • Italian
  • Japanese
  • Polish
  • Dutch
  • Chinese (simplified)
  • Greek
  • Russian
  • Portugese
  • Romanian
  • Danish
  • Swedish
  • Finnish
  • Bulgarian
  • Egyptian
  • Turkish
  • Catalan

  The online training sessions are delivered by Authorised SDL Trainers.

  ProZ.com is the only approved SDL Trados Training center for online training sessions.


 • 6.5 - What is the duration and workflow of the online training?

  The duration of SDL Trados Certification online courses is 3 hours. Such sessions are not recorded. The workflow is a detailed in the individual course outlines.


 • 6.6 - How do I register for a SDL Trados certified training?

  First, select a session from the upcoming training sessions list here: Certification Training.
  Once at the session page, check training program and click on the "buy" button on the tight upper corner.

  Available slots are limited and will be assigned to registered and paid participants as soon as payment is reported. There needs to be a minimum of 6 students to conduct this training session. If the minimum of paid students is not reached 24 hours and one hour before the session is to take place, you will be notified and asked to book your seat in an upcoming session without extra cost or transaction from your part.

  Allow some time for payment processing if you are paying by wire transfer (up to two weeks). Report payment details via support, http://www.proz.com/support/ , if needed. After your payment is received, your status will be changed to "registered and paid" and your spot for the session will be secured. An email with a join link will be emailed to you 24 hours and one hour before the session. An invoice and receipt of payment will be emailed to you for your records. Payment in local currency is available in some countries, please contact the local organizer or Training session coordinator for more information.


 • 6.7 - After I purchased my seat how do I get training manuals and exams?


  SDL Trados training sessions include manuals, sample files and certification exams.

  SDL Trados Certification exams are delivered by SDL Trados. Certification exams will be available in your SDL My account approximately 10 working days after making a payment. Note that you must be registered and have an account at SDL to receive the certification exams. If you do not have an account with SDL, you can create one here https://oos.sdl.com/asp/products/ssl/account/. Make sure you use the same email address associated with your ProZ.com account when creating your SDL account. Please follow the below instructions to access training materials and exams in your sdl.com account:

  Log onto your SDL My Account area on the following link https://oos.sdl.com/asp/products/ssl/account/certification/certification.aspx and go to the Certification and Training area, where you will find the Workbook and sample files for you to download.  You will also find 3 attempts at your exam which can be taken at any time online, and will not expire.

  If you cannot locate training materials at sdl.com, submit a support request and report an email address associated with your sdl.com account.


 • 6.8 - How long do I have after I have purchased the exams to take the tests?


  There is no time limit for you to become SDL Trados Certified. Many translators and project managers are currently working through the steps of certification, and will become the first to be more employable because of their skills. If you would like to find out more on how to prepare for SDL Trados Certification, please visit the Certification Training page or submit a support request to find out more.


 • 6.9 - I don't find certification exams in my SDL Trados account, what should I do?


  If you have an account with a different email address, or if after 10 days you have not received the certification exams please follow the below instructions to access training materials and exams in your sdl.com account:

  Log onto your SDL My Account area on the following link https://oos.sdl.com/asp/products/ssl/account/ and go to the Certification and Training page, where you will find the Workbook and sample files for you to download. You will also find 3 attempts at your exam which can be taken at any time online, and will not expire.

  If you cannot locate training materials at sdl.com, submit a support request and report an email address associated with your sdl.com account.

  Or else, you can contact SDL Product training at [email protected] indicating which training session you have taken along with the proper email address for your SDL account so that the certification exams can be updated.


 • 6.10 - How do I access the online platform?


  You will receive an invitation to join the webinar at least two times: 24 hours and one hour before the training session takes place, or earlier. Please, click the registration link or button provided in the invitation email and complete the registration form. Make sure you do not run any heavy applications during the webinar as this can cause audio problems. Run the connectivity test before purchasing a webinar: http://www.proz.com/faq/4997#4997.


 • 6.11 - What's the certification exam like?

  The format of the exam is multiple choice. It consists of 4 sections, each containing 10 questions. There is a time limit of 40 minutes for the entire exam which is broken down to 10 minutes for each of the 4 sections. Each question generates a score of 1 for a correct answer and 0 for an incorrect answer. The pass mark for the exam is 30 or 33 out of 40 (depending on the certification level). At the end of the test your final score is calculated immediately, and you will be advised on the next step you need to take.


 • 6.12 - How do I take the SDL Certification Test after I completed my training?

  Delegates wishing to take their exam would do so by accessing it through their My Account here https://oos.sdl.com/asp/products/ssl/account/ You will find detailed step by step instructions at the Training resource page of the course you purchase.


 • 6.13 - How long will it take to become SDL TRADOS Certified?


  This depends largely on your current experience in using SDL Trados technology. Some translators and project managers pass on the first try, and others who are just starting with the software prefer to take training courses (online or onsite Certification training) or simply download our courseware to prepare themselves for the exams. To find out more about our Certification training options to prepare you for the exams please click here: Certification Training


 • 6.14 - What happens when I successfully pass the Level 1 or Level 2 exams of the SDL Trados Certification?


  You will have achieved Certification for your respective level upon successful completion of the online exams, for example, successful completion of the Level 1 exam will issue Level 1 certification, with an associated Certification card and web page. Your status as a SDL Trados Certified translation professional is awarded upon successful completion of the Level 3 exam.

  After becoming SDL Trados Certified, you can show it in your profile under the Services tab. To do so, you must first add SDL Trados to your list of supported software here and click on "Save and update". When the page refreshes, you will see an option to show your SDL Trados Certification on your profile. You can also add a certificate image to your About me section using HTML code.


 • 6.15 - Do I need to renew my SDL Trados Certification when new versions of the software are released?


  Yes, your SDL Trados Certification is specific to the version of SDL Trados you are certified for and is valid for 60 days after a new exam is published for any new product version release. SDL Trados will email you with the details of new exams as well as a reminder of when your Certification is due for renewal.


 • 6.16 - Do I need to be SDL Trados Certified to accept project work?


  Absolutely not, however holding the credential proves your level of expertise in the translation technology and will make you more interesting to a potential employer.

  Remember that job posters may, at their own discretion and for their own reasons, limit their job postings by certain criteria, including membership level, country, CAT tools, etc. Thus, you may wish to report information about your SDL Trados certification at ProZ.com profile so that you could meet client's requirements if any. Otherwise you will see a warning message at the top of some job postings refers to this criteria set by the outsourcer.


 • 6.17 - How can I show my SDL Trados Certification on my profile?


  Attendance to SDL Trados Online Training will be marked in ProZ.com profiles at the end of the week in which trainees take training at your profile, http://www.proz.com/profile/ , under "Training sessions attended".

  After becoming SDL Trados Certified, you can show it in your profile under the Services tab. To do so, you must first add SDL Trados to your list of supported software here and click on "Save and update". When the page refreshes, you will see an option to show your SDL Trados Certification on your profile.


 • 6.18 - Does SDL Trados offer a trial software version?


  SDL Trados offers a 30-day trial versions at http://www.translationzone.com/en/landing/sdl-trados-studio-trial/default.asp.

  If you are interested in purchasing a SDL Trados license, visit ProZ.com TGB to buy at the lowest price in the market. When translators buy CAT tools and other software together, everyone can get a lower price. Please review the current campaigns below, and sign up for any you are interested in.


 • 6.19 - If I don't pass the exam the first time, do I have to pay to retake it?


  SDL Trados training attendees are given the right to take the exam three times at no extra cost. After that they have to pay again.


 • 6.20 - Where can I get help with SDL Trados CAT tool?


  Find more information and support on SDL Trados Studio, SDL MultiTerm and other legacy products at the SDL Trados Support Forum. • Main - Top • 8 - ProZ.com webinars

 • 8.1 - What is a ProZ.com webinar?


  Webinars are presentations on different topics of interest to those in the translation industry. Topics may range from CAT tool presentations to talks on negotiation techniques. Webinars are conducted at a specific time. All webinars are conducted at the GoToWebinar platform.

  ProZ.com also offers free webinars conducted by main CAT tool and translation industry representatives. Keep up to date with the latest announcements in the industry by participating in these free webinar sessions.


 • 8.2 - How can I book a place in a ProZ.com webinar?  To sign in, first click on the webinar session name listed here and then click on the buy now button (at the right). Only after payment is received through the page or confirmed by Local payment contact your status will be changed to "registered and paid" and your place in the webinar will be confirmed. You can choose a payment method as suggested at http://www.proz.com/faq/3478#3478.

  Please remember that you need to have a profile and to be logged in to use that box. If you don´t have a profile, you can create one here (it´s free and will only take you five minutes) http://www.proz.com/?sp=r.

  Once your payment is processed you will receive an invitation to join the webinar 72 hours before the training session takes place, or earlier. See ProZ.com virtual classroom for online training & webinars - system requirements and access information for details.


 • 8.3 - How do I find out the time of a webinar in my location?


  All times are listed in GMT. To find your local time zone compared to GMT please visit - http://wwp.greenwichmeantime.com/info/current-time.htm

  Please note that accuracy of the information provided in the link above requires that your computer's time matches its time zone setting. For example, if your computer is set for Norway time, its time zone should also be set for Norway. To learn what is your location time zone, please click here and enter the name of your city or country.


 • 8.4 - I don’t have a microphone can I still participate in a webinar?


  You do not need a microphone to participate. You will need speakers or a headset to listen, or you can dial in using a standard telephone (long distance rates may apply).

  Remember that all attendees will have their microphone’s muted and will be in listen only mode in order to limit background noise and improve the experience for all users. For more information just check the Training description and Virtual platform system requirements on the training page.


 • 8.5 - Will I have access to a recording of the session?


  Webinar sessions will be recorded and uploaded at ProZ.com video center http://www.proz.com/videos within one working week after the webinar. Note: this does not apply to SDL Trados approved training.

  Videos will be restricted to webinar attendees only and there will be no limit in number of times videos can be watched. For some webinars, material used by the presenter (slides, documents, glossaries) will also be sent to attendees.


 • 8.6 - The video does not work. What should I do?


  We recommend you wait the whole or most part of the video to load before playing, specially if you have a slow Internet connection. Check if you are using a current flash player and make sure your Internet connection works fine as with low bandwidth Internet connections the video playback may buffer and load slowly. Try to access the video with another Internet browser to see if a browser you use causes the problem.

  If the issue persists submit a support request letting support staff know what browser you use.


 • 8.7 - I purchased a training credit. How can I redeem it?


  ProZ.com offers site users high quality training sessions along with special offers. If you have a special training offer you do not need to purchase a training from the training page with a normal price. In this case follow the payment steps suggested in the special offer and purchase a training credit to be redeemed towards any course which costs the credit value or less. Once your payment is processed and a training credit is issued, redemption instructions will be emailed to you.

  To redeem a training credit, feel free to purchase the training by clicking on a "Purchase for $ (Use purchase credit)" button on your right as it is suggested on this screenshot.

  Remember that credits cannot be divided automatically. It means that if you redeem a 99 USD training credit towards 15 USD webinar the whole sum will be used. To split a credit for different courses submit a support request.


 • 8.8 - In which cases ProZ.com Training credits are issued?


  ProZ.com Training credits are issued in the following cases:

  • When purchasing training bundles or training in combination with ProZ.com membership. In these cases credits are issued for the translator to register at a time of their convenience for any training session(s) they choose.
  • When purchasing training sessions with a special discount. ProZ.com offers site users high quality training sessions along with special offers. A normal practice during training sales is to issue training credits that can be used in lieu of payment to take advantage of the offer.
  • When purchasing training with a third party. A typical example is when a translator purchases translation software that includes training on the tool.
  • When a training session is canceled in accordance to ProZ.com cancellation policy. In these cases the credit can be used to sign up for the next available session on the same topic, or be fully or partially redeemed for other ProZ.com training.

  Remember that it can take up to two working days before training credits are issued.


 • 8.9 - Am I automatically registered for a course once purchase a special offer?


  No. Upon the purchase of a special offer you will be awarded a training credit. You will be emailed with the redemption instructions. Follow the instruction to redeem ("purchase") a training.

  Remember: it can take up to two working days for a training credit to be awarded. If you do not receive a notification with redemption instructions during three working days please submit a support request.


 • 8.10 - How do I redeem my training credit?


  To redeem a credit, visit a page of a training you want to take and "purchase" a training with your credit by clicking on a "Purchase for $ (Use purchase credit)" button on the right upper corner, as it is suggested on this screenshot.

  Upon credit redemption, you will receive a confirmation of your registered and paid status for the course.

  You will receive an invitation to join the webinar at least two times: 24 hours and one hour before the training session takes place, or earlier. Please, click the registration link or button provided in the invitation email and complete the registration form. Make sure you do not run any heavy applications during the webinar as this can cause audio problems. Run the connectivity test before purchasing a webinar: http://www.proz.com/faq/4997#4997.


 • 8.11 - Why I have not received my credit yet?


  It can take up to two working days from the moment you receive an invoice confirmation to a training credit to be awarded. Therefore it is suggested to purchase a special payment once you receive an invitation.

  Please know that depending on which payment type you use, the special offer purchase may not be processed the same day. For example, if you pay by wire transfer, it could take up to 2 weeks before we receive your payment, hence the fact that your training status will not be upgraded until the day we have received full payment.


 • 8.12 - Where can I see my pending credits?


  Submit a support request to confirm the number of training credits associated with your profile.


 • 8.13 - Does a training credit have an expiration date?


  No, a training credit does not have an expiration date.


 • 8.14 - Can I split my credit and use to purchase one or multiple training sessions of a lower value?


  Yes, you can request support staff to split your training credit or merge several training credits for a higher value.


 • 8.15 - I did not attend the webinar and now want to watch the video. Where can I find it?


  All registered and paid attendees will be emailed with a link to the webinar video recording and handouts within one working week after the session. You will have unlimited access to the video and handouts once they are released. You can watch the video from the My videos page. If you have not received an email with materials, submit a support request.

  Once the video is uploaded to the website it will become visible in the video center with the same name as the webinar had.

  Note: three hour online SDL Trados sessions are not recorded.


 • 8.16 - Free webinar week

  Throughout the year, ProZ.com periodically hosts week-long series of free webinars, giving attendees the opportunity to sit in on workshops and informational presentations on CAT tools and other translation technologies. You can find the full list of free webinars available here: http://www.proz.com/translator-training/format/free-webinars

 • 16.1 - How do I sign up?

  To sign up, just click on the "Get access now!" button in the top right corner of the individual course pages, below the "Course registration" heading.


 • 16.2 - Will the webinars be recorded?

  Yes, and those videos will be made available within 72 hours of the training taking place. You will see the videos of any courses that you register for in the "My videos" section of the site. Don't forget to register for these events (see the "How do I sign up?" point above), as only those who sign up will be able to access the videos later on at http://www.proz.com/videos/.


 • 16.3 - How do I know if my computer/device can play these webinars?

  Just check the system requirements for GoToWebinar - the platform that powers these courses - here: http://www.proz.com/faq/4946#4946 and test your connectivity before the online session takes place http://www.proz.com/faq/4997#4997.


 • 16.4 - Will I get a certificate of attendance?

  No, certificates of attendance are not typically issued for free webinars.


 • 16.5 - When will these webinars take place?

  If you have specified your timezone in your profile, then you will see the time that the webinar begins in the "Start time" section of the training page under the "Course summary" heading. The start time in GMT is also available, for reference. http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html is recommended to convert between timezones.


 • 16.6 - How can I access the webinar at the scheduled time?

  The access link to join the webinar will be emailed to you from [email protected] 24, and 1 hour prior to the course taking place. Click on the link at the scheduled time to enter the webinar.

  Note: You must make sure that you are registered for the course in order to receive the access link. You can verify if you are registered by visiting the training page and searching for your name under the "Attendees" heading on the right side of the page.


 • 16.7 - What happens if I don't receive the access link?

  If you don't receive the link to access the course, please first check your spam folder for a message from [email protected] If you still do not see this email notification, please submit a support request and staff will provide you with that link. Please allow some time for staff to provide you with the access link.


 • 16.8 - I didn't register for free webinar week. Can I still watch the videos?

  Yes, you can. If you forgot to register, these videos will be made available here, within 72 hours of the course. • Main - Top • 9 - ProZ.com virtual classroom for online training & webinars - system requirements and access information.


  Group sessions are conducted at a specific time (listed in GMT) at the Go To Webinar platform. No software purchase is necessary to participate. Only Internet connection and a headset/speakers needed to take these courses.

 • 9.1 - How do I sign up and access the online platform?


  72 hours before the online session, or earlier you will receive an invitation to sign up for the webinar. Please, click the registration link or button provided in the invitation email and complete the registration form.

  You will receive an email from GoToWebinar confirming your registration with a unique link to access the webinar at the scheduled time. We suggest you joining the session in advance to make sure you all set for the session.


 • 9.2 - I have not received a notification with the link to access the training platform.


  If you did not receive a login link, check if it was not being spam-filtered. Also, remember that an invitation to join the session is sent at least two times: 72 hours and 40 minutes before the training session takes place.

  Check if you do not have an invitation email in your Spam box, otherwise report this to Support Center.


 • 9.3 - Which are the system requirements to attend a ProZ.com online session?

  Please check to see that you meet the minimum system requirements and that you have the equipment you need before you take a webinar.

  For PC-based Users

  • Required: Windows 7 – Windows 10
  • Required: Google Chrome v39 or later, Mozilla Firefox v34 or later, Internet Explorer v8 or later, Microsoft Edge
  • Internet Connection Required: Cable modem, DSL or better recommended. 1 Mbps or better (broadband recommended)
  • Required: Minimum of Pentium® class 1GHz CPU with 2 GB of RAM
  • Dual-core 2.4GHz CPU or faster with 2GB of RAM (recommended)


  For Mac®-based Users

  • Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) – 10.11 (El Capitan)
  • Required: Apple Safari v6 or later
  • Internet Connection Required: Cable modem, DSL or better recommended. 1 Mbps or better (broadband recommended)
  • Required: 2.4 GHz Intel processor (Core 2 Duo), 1 GB of RAM or better


  For iPad®-based Users

  • Required: iPad® 1 or newer; iPhone® 3GS or newer; iPod® Touch (3rd generation) or newer
  • iOS 4.2 or newer
  • WiFi recommended for VoIP
  • Free GoToMeeting App from the App Store


  For Android-based Users

  • Android 2.2 or higher
  • 1Ghz CPU or higher recommended
  • WiFi recommended for VoIP
  • Free GoToMeeting App from the Google Play Store   To Use VoIP (mic & speakers)

  • Required: Fast Internet connection (700Kbps or more recommended)
  • Required: Microphone and speakers (USB headset recommended)

  Attendees who join the audio portion of a webinar are joined muted by default. This is done to reduce echo, static, feedback and/or noise during the webinar.

  Courses will be open half an hour before the start time. Please login before the start time to ensure that everything on your system is working correctly.

  You can test your connectivity before the online session takes place as suggested at http://www.proz.com/faq/4997#4997 or participate in a free webinar to make sure you are all set. • 9.4 - Which are the audio options?


  You can join ProZ.com Webinar via VoIP (Mic & Speakers) or telephone. Your choice of audio mode is provided in the Audio pane of your Control Panel. (see image below)  By default, you will be joined into the Webinar muted.

  Note: If you choose to join via VoIP, you will need speakers to listen to the Webinar and a microphone to speak (if the organizer gives you speaking rights).

  VoIP Best Practices

  If you join the Webinar using VoIP, please note that audio quality can vary based on your audio software/hardware manufacturer as well as your operating system. When using VoIP, the following best practices are recommended:

  • For optimum sound quality, a headset is recommended, preferably a USB headset.
  • If a headset is not available, speakers are required to listen to the Webinar and a USB microphone to speak (if the organizer gives you speaking rights).
  • If using a microphone, it should be at least 1.5 feet away from any speakers built in or connected to your PC.
  • The use of a Webcam microphone is not recommended.
  • If you are unmuted by the organizer, you may need to turn the volume down on your speakers to avoid echo.

  IMPORTANT
  Dropped words, delay or robotic sound during webinar presentation is often due to poor network performance, lack of memory or high CPU usage. Please close all applications you are not using during the presentation.
  For optimum performance when using VoIP, we recommend a broadband Internet connection (see System requirements above)


 • 9.5 - How can I test my connectivity before the online session takes place?

  Visit the GoToWebinar Get Ready page to make sure you are prepared for the webinar.

  You can also run the GoToMeeting Connection Wizard. It tests and determines the ideal connection settings that GoToWebinar can make within your network. After running the wizard, you can store your optional connection settings on your Windows computer and use those settings in the future to connect to sessions.

  1. Please download the GoToMeeting Connection Wizard. The G2MConnectionWizard.exe file should download in your default browser.
  2. Open the G2MConnectionWizard.exe file and run the software when prompted.
  3. When the GoToMeeting Connection Wizard launches, click Next to start the connection test. GoToMeeting's home page should launch in your default browser. If you're not redirected to www.gotomeeting.com, open your browser and go to that page.
  4. Click "OK" to continue. The Connection Wizard will determine the best connection setting for your computer when connecting to GoToMeeting. This process may take a few minutes to complete.
  5. Once the detection process is complete, click "Next".
  6. Then run GoToMeeting by hosting or joining a session to see if the connection settings work properly.

  You will have 3 options:

  • If GoToMeeting now properly connections to the GoToMeeting service infrastructure, click "Next" > Finish to complete the Connection Wizard test.
  • If GoToMeeting now properly connects to the GoToMeeting service infrastructure, but I still experience problems, contact Support Center for further troubleshooting. You may be asked to provide a GoToMeeting Connection Wizard report by clicking Wizard Report.
  • If GoToMeeting still cannot connect to the GoToMeeting service infrastructure, contact Support Center for further troubleshooting. You may be asked to provide a GoToMeeting Connection Wizard report by clicking Wizard Report.

  IMPORTANT: If you are experiencing issues when connecting to your Webinar it may be due to an Internet Security application such as a Firewall. For more reference, check the GoToWebinar article on Optimal Firewall Configuration.


 • 9.6 - After I registered, how do I join the online session?


  At the time of the webinar, open the webinar confirmation email and click the Join Webinar link provided in the confirmation email. If prompted, click Yes, Grant or Trust to accept the download.

  Attendees' microphones will be muted by default and will be in listen only mode in order to limit background noise and improve the experience for all users.

  Join the audio portion of the webinar if you are using telephone to join the session. Audio information is provided in the Audio pane of your Control Panel and in the Webinar confirmation email.


 • 9.7 - What is the refund policy?


  Refunds for self paced training will be specified within the training session details and depend on the type of self-paced training. Generally with self-study training sessions refunds will not be permitted once the student logs in to the session. With instructor assisted and scheduled live meeting sessions refunds will not be given once the trainee attends an online meeting or session. Please carefully review the refund policy for each session prior to purchase.

  Find the cancelation policy for ProZ.com SDL Trados Certification training sessions and webinars here: http://www.proz.com/faq/5002#5002.


 • 9.8 - I am having technical problems on the webinar. Where can I find information?


  Find GoToWebinar Support Articles here or submit a support request with detailed information on what goes wrong. • Main - Top


 • 10 - ProZ.com self-paced training


  Self-paced training is an E-learning or distance learning course specifically for translation professionals, designed and created using the Moodle platform. Training is a Sharable Content Object Reference Model or SCORM training. ProZ.com has 3 types of self-paced training:

  - Self-study training, designed for independent learning.
  - Instructor-assisted training, designed to guide you through a series of readings and assignments
  - Self-study training with live online meetings, giving trainees the opportunity for live online teacher-student interaction.

 • 10.1 - What do I need to attend ProZ.com self-paced training sessions?

  You must be registered and logged in to ProZ.com to attend. Trainees will need a computer and internet connection. Generally processing capabilities, browsers & internet connection are not a concern, however some self-paced training include videos. ProZ.com videos require a current flash player http://get.adobe.com/flashplayer/. With low bandwidth internet connections the video playback may buffer and load slowly.


 • 10.2 - How is self-paced training delivered?

  ProZ.com self-paced training is delivered via integrated Moodle at http://www.proz.com/courseware. Once payment is received, a trainee gets access and log in details for the session.


 • 10.3 - Does self-paced training contain testing, instructor feedback, set times for delivery/meeting?

  Self-paced training may contain tests, assignments that are submitted for instructor feedback, assignments with due dates, and possibly scheduled webinars or online meeting times with instructors. Each self-paced training session is different; please check the course description and overview. Within each Moodle course there will be instructions and details with this information as well.


 • 10.4 - How long will I have access to the self-paced training after making payment?

  Access time will depend on the specific type of session and program details. Trainees access to course materials with Instructor assisted training and training with scheduled meetings will end when the specified time period ends. Entirely self-study training will specify duration in the description and may range from a few months to a year.


 • 10.5 - Will I receive any proof of having attending a self-paced training session?

  Attendees will receive proof of completion via a certificate, however each course will have different criteria ranging from testing, hours logged within the Moodle session, attendance at scheduled meetings and other criteria to determine course completion.


 • 10.6 - Can I retake a course? What is the cost for rebooking?

  If a trainee signs up for a tutor-led or self-paced training with online meetings, and for any unforeseen circumstances is impeded to attend a major part of the sessions or does not successfully complete end of the course exams or assesments, the trainee may retake the training at a next edition of the course after paying a rebooking fee of 25% of the total cost of the class participation fee. • Main - Top


 • 11 - Localization of ProZ.com education content • Main - Top