Základní informace o serveru ProZ.com


Server ProZ.com slouží největšímu společenství překladatelů na světě a poskytuje komplexní síť nezbytných služeb, zdrojů a zkušeností, která svým členům usnadňuje život. Zde je seznam a souhrn nejzákladnějších funkcí.


Poskytujte a využívejte pomoc při překladu obtížných termínů

Síť KudoZ poskytuje překladatelům a dalším osobám prostor pro vzájemnou pomoc při překladu nebo objasňování termínů a krátkých frází. K dnešnímu dni bylo zadáno 3,797,756 překladatelských otázek. Všechny tyto otázky včetně doporučených překladů vytvořily velmi užitečný archiv, který lze prohledávat.


Najměte jazykové odborníky a poznejte nové klienty

ProZ.com je nejlepším zdrojem nových klientů pro překladatele. Překladatelské a tlumočnické zakázky jsou zadávány prostřednictvím systému zakázek a zainteresované strany pak mohou zaslat nabídku. Kromě systému zadávání zakázek lze k nalezení jazykových odborníků použít také adresář nezávislých překladatelů a tlumočníků, který lze prohledávat.


Zúčastněte se akcí ProZ.com – konferencí, školení a setkání powwow

V rámci ProZ.com na celém světě probíhají konference, školení (online i offline) a setkání powwow (neformální posezení skupin uživatelů ProZ.com, kteří žijí blízko sebe v dané oblasti). Tyto akce jsou skvělým způsobem, jak rozšířit své schopnosti, poznat nové odborníky a pobavit se!


Zadejte zpětnou vazbu o zadavatelích, přečtěte si zpětnou vazbu od ostatních

Blue Board je databáze zadavatelů jazykových zakázek s komentáři od poskytovatelů služeb, kterou lze prohledávat. Uživatelé ProZ.com, kteří pracovali pro určitého zadavatele, mohou zadat číslo od 1 do 5, které odpovídá jejich „ochotě znovu pracovat“ pro tohoto zadavatele, spolu s krátkým komentářem. Protože Blue Board obsahuje záznamy o více než 15 000 zadavatelích, je vhodné tuto databázi využít před přijetím zakázky od nového klienta.


Diskutujte s ostatními odborníky o překladatelských záležitostech

O záležitostech, které jsou pro překladatele nebo tlumočníky důležité, můžete diskutovat ve fórech, jako jsou Lokalizace, Technická pomoc s nástroji CAT, Jak se etablovat, Titulkování atd.Nevíte, kde začít?

Začněte vytvořením účtu zdarma ».
Máte již účet na serveru ProZ.com? Přihlášení »


Přehled webu

Rychlý přehled funkcí dostupných na serveru ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Vyhledávání termínů
  • Zakázky
  • Fóra
  • Multiple search