ProZ.com frequently asked questions


Fóra

Main

 • 1 - Co jsou fóra na webu ProZ.com?

  Fóra na webu ProZ.com jsou otevřeným místem pro diskuzi uživatelů serveru ProZ.com, kteří zde mohou diskutovat o předmětech společného zájmu v poměrně volném formátu.

  Použití panelu nastavení fór:  Také by vás mohlo zajímat:

 • váš panel nastavení KudoZ (upozornění na otázky KudoZ);

 • váš panel nastavení zakázek (upozornění na zakázky);

 • výukové videokurzy ProZ.com.


 • 2 - Jakých věcí se mohou příspěvky týkat?

  Fóra na webu ProZ.com jsou určena k diskuzím, které se týkají překládání a tlumočení, stránek ProZ.com a komunity ProZ.com. Nejsou určena k žádným jiným účelům. Úplnější definici rozsahu fór naleznete zde.

  V pravidle pro fóra 11 je uvedeno, že na fóra by neměly být vkládány příspěvky, pro které je na tomto webu vyhrazeno jiné místo. Zejména:

 • pomoc s termíny patří do oblasti KudoZ;
 • oznámení a příležitosti týkající se zakázek by měly být vkládány do sekce zakázek;
 • výměny zboží a služeb mezi členy patří na Burzu;
 • zpětná vazba týkající se zadavatelů by měla být vkládána do systému Blue Board, pokud jsou splněny podmínky uvedené v příslušných pravidlech;
 • zpětnou vazbu týkající se nezávislých překladatelů lze vložit do příslušných polí WWA v jejich profilech;
 • otázky nebo stížnosti týkající se zneužití webu, činnosti moderátorů nebo správců by měly být zasílány do systému podpory.

  Pokud si nejste jisti, odešlete požadavek na podporou nebo kontaktujte moderátora.


 • 3 - Jaká jsou pravidla pro účast ve fórech?

  Odkaz na Pravidla fór je uveden přímo ve fórech. Uživatelé musí tato pravidla přijmout jako podmínku pro vložení příspěvku.


 • 4 - Co mám dělat, pokud se domnívám, že jsou ve fóru porušována pravidla serveru?

  V takovém případě byste měli záležitost oznámit moderátorovi fóra nebo pracovníkovi serveru. Ve spodní části každé diskuzní stránky ve fóru uvidíte malý rámeček, ve kterém je uvedeno jméno příslušného moderátora a odkaz „Přizvat k tomuto tématu“:


  Když na tento odkaz kliknete, otevře se malé okénko, do kterého můžete napsat, jakého porušení pravidel jste si v diskuzi všimli. Toto pole je povinné. Když tyto informace odešlete, budou součástí e-mailu, který bude zaslán moderátorovi.


  Pokud není k určitému fóru přiřazen žádný moderátor, můžete o záležitosti informovat pracovníky serveru prostřednictvím žádosti o podporu.


 • 5 - Proč má diskuse o úkonech správců probíhat prostřednictvím systému podpory, nikoli ve fórech?

  Moderování fór na serveru není snadný úkol. Někdy mohou moderátoři čelit v diskuzi situaci, kterou nepovažují za správnou a která vyžaduje okamžitou akci. Může se rovněž stát, že při rozhodování o nejvhodnějším postupu v takové diskusi není k dispozici další moderátor, se kterým by bylo možné záležitost projednat; moderátor tak učiní upřímné a dobře myšlené kroky, které považuje za nejvhodnější.

  Tyto kroky se ovšem při pozdějším přezkoumání, kdy opadne napjatá atmosféra, mohou ukázat jako nesprávné; proto se doporučuje obrátit se na pracovníky serveru se žádostí o přehodnocení administrativních opatření, která moderátoři učinili. Zkušenost ukazuje, že diskutování o krocích moderátorů ve fórech v principu vytváří negativní pocity, aniž by se vyřešily dané problémy.

  Pokud jsou domnělé nesprávné kroky moderátorů oznámeny prostřednictvím systému podpory, mohou pracovníci serveru záležitost ověřit a poskytnout „druhý názor“, s důrazem na klidný a objektivní přístup.


 • 6 - Kdo může používat fóra?

  Existují čtyři typy fór, které se liší podle dostupnosti:

 • Otevřená fóra: vkládat příspěvky mohou všichni registrovaní uživatelé webu ProZ.com a příspěvky může číst kdokoli, včetně vyhledávačů.
 • Fóra pouze pro členy: přístupná pouze členům.
 • Vyhrazená fóra: přístupná pouze moderátorům.
 • Soukromá fóra: mají „vlastníka“ a jsou přístupná pouze pro uživatele webu, kteří jsou uvedeni na přístupovém seznamu (ten definuje vlastník).


 • 7 - Jsou příspěvky do fór schvalovány?

  Příspěvky do fór od členů a uživatelů s ověřenou identitou jsou zobrazeny okamžitě.* Příspěvky od ostatních jsou před zveřejněním zkontrolovány. Většina příspěvků je schválena během 12 hodin.

  * Přístup k funkcím pro navazování kontaktů, které mohou mít vliv na ostatní členy, může být změněn nebo zrušen dle uvážení týmu serveru ProZ.com.


 • 8 - Jak lze vkládat příspěvky do fór?

  Chcete-li zahájit nové vlákno v nějakém fóru, měli byste navštívit stránku fóra a pak klepnout na odkaz Vytvořit nové téma, který se nachází v levé horní části obrazovky. Tím se zobrazí okno pro vložení příspěvku, kde byste měli do pole „Předmět tématu:“ zapsat dobrý název předmětu (pokyny jsou uvedeny na stejné stránce) a do pole „Tělo tématu:“ zapsat text příspěvku.
  Pokud bude plánované téma patřit k tolerovaným výjimkám mimo hlavní témata, které jsou definovány v Definici rozsahu webu ProZ.com, měli byste zaškrtnout políčko „Tento příspěvek je ,mimo téma‘, tj. spíše zábava než práce“.

  Chcete-li odpovědět na nějaké stávající téma, měli byste klepnout na tlačítko Odpovědět / vložit komentář, čímž vytvoříte nový příspěvek, nebo na odkaz Odpovědět s citací uvnitř předchozího příspěvku, čímž odpovíte konkrétně na tento příspěvek a původní příspěvek bude uveden v rámečku ve vaší odpovědi.


 • 9 - Jak vyberu fóra, která bych chtěl/a vidět uvedená na domovské stránce?

  Přejděte do panelu nastavení fór a klikněte na kartu „Fóra na domovské stránce“. Zde můžete vybrat fóra, která chcete vidět na domovské stránce.

  Stručný úvod k panelu nastavení fór a jeho funkcím obsahuje toto video.


 • 10 - Mám otázku, kterou bych chtěl uveřejnit ve fóru. Jak nejlépe postupovat, abych měl jistotu, že dostanu odpověď?

  Níže uvádíme několik tipů, které je vhodné mít při posílání dotazů do fór na zřeteli:

 • Před položením dotazu proveďte vyhledávání ve fórech. Jsou v nich k dispozici zevrubné diskuse o řadě témat a problémů, se kterými se překladatelé musejí pravidelně vypořádávat. Je možné, že váš problém byl opakovaně probírán a již zazněla kvalitní řešení. Chcete-li hledat ve fórech, klikněte na záložku Aktivity členů a vyberte položku Fóra; vyhledávací políčko je vpravo nahoře.

 • Pro zaslání příspěvku zvolte nejvhodnější fórum. Na serveru je pod všeobecnými záložkami mnoho fór; uživatelé, kteří fóra příliš neznají, někdy publikují v nejvíce viditelných fórech. Takové příspěvky moderátoři obvykle přemístí do vhodnějších fór, ale někdy tyto příspěvky mohou i moderátoři přehlédnout. Výsledek: Téma, které by jinak upoutalo velkou pozornost od pravidelných návštěvníků a přispěvatelů v technickém fóru, může být dlouhou dobu umístěno ve fóru zaměřeném na server, aniž by někdo odpověděl.

 • V názvu vlákna vždy shrňte hlavní myšlenku/požadavek/problém. Od přispěvatelů se očekává zadávání podrobných názvů a odesílání příspěvků do nejvhodnějšího fóra. Čím podrobnější název bude, tím spíš zaujme ty, kteří jsou schopni poradit a pomoci.


 • 11 - Jak mohu do příspěvku ve fóru vložit smajlíky?

  Smajlíky jsou znaky na klávesnici, které vyjadřují emoce, například úsměv :) nebo mračení se :( Seznam smajlíků a informace o jejich používání naleznete v článku Smajlíky a další základní formáty textu ve fórech ProZ.com: Stručná příručka (Smilies & Other Basic Text Formats in Proz.com Forums: Quick Reference Guide).


 • 12 - Co je BBCode a jak jej mohu použít ve fórech?

  Kód BBCode je variantou značek HTML, které již možná znáte. V podstatě umožňuje obohatit zprávu prvky nebo stylem, který by jinak vyžadoval použití HTML. Kód BBCode můžete používat i tehdy, pokud v daném fóru není povolen jazyk HTML. Možná budete chtít používat kód BBCode jako alternativu k jazyku HTML, protože nevyžaduje tak rozsáhlé kódování a jeho používání je bezpečnější (nesprávná syntaxe kódu nezpůsobí tolik problémů).

  Vytváření odkazů URL
  Pomocí kódu [url] můžete vytvářet skutečné odkazy. Stačí použít následující formát:
  [url=http://www.totalgeek.org]totalgeek.org[/url]
  V příkladu výše BBCode automaticky vytvoří odkaz s vloženou adresou URL. Rovněž se postará o to, že odkaz se při kliknutí otevře v novém okně. Poznámka: Část „http://“ adresy URL není povinná. Kód URL změní text na odkaz vedoucí na adresu URL, kterou zadáte za rovnítkem. Vezměte rovněž v potaz, že uvnitř značky URL NELZE používat uvozovky.

  Kurzíva a tučné písmo
  V textu můžete použít kurzívu nebo tučné písmo. Stačí ohraničit příslušné části textu značkami [b] [/b] nebo [i] [/i].

  Ahoj, [b]Jakube[/b]Ahoj, [i]Marie[/i]

  Odrážky/seznamy
  Můžete vytvářet seznamy s odrážkami a uspořádané seznamy (s řazením dle číslic nebo písmen).

  Neuspořádaný seznam s odrážkami:

  [list][*] Toto je první položka s odrážkou.
  [*] Toto je druhá položka s odrážkou.
  [/list]
  Výsledek:

 • Toto je první položka s odrážkou.
 • Toto je druhá položka s odrážkou.

  Mějte na paměti, že na konec každého seznamu musíte vložit uzavírací značku [/list].

  Vytváření uspořádaných seznamů je stejně snadné. Stačí zadat [LIST=A] nebo [LIST=1]. Pokud zadáte [List=A], bude vytvořen seznam s položkami označenými A až Z. Pomocí [List=1] vytvoříte číslované seznamy.

  Příklad:

  [list=A][*] Toto je první položka s odrážkou.
  [*] /font>Toto je druhá položka s odrážkou.
  [/list]
  Výsledek:

  1. Toto je první položka s odrážkou.
  2. Toto je druhá položka s odrážkou.

  Vkládání obrázků
  Pokud chcete ke zprávě přiložit obrázek, jednoduše vložte adresu URL obrázku dle následujícího příkladu (kód BBCode je uveden červeně).

  [img]http://www.totalgeek.org/images/tline.gif[/img]
  V příkladu výše BBCode automaticky zobrazí obrázek ve vašem příspěvku. Poznámka: Část „http://“ adresy URL je v případě kódu [img] povinná.

  Citování jiných příspěvků
  Pokud chcete odkázat na určitý příspěvek, který někdo publikoval, jednoduše zkopírujte a vložte odpovídající pasáž a doplňte kód dle příkladu níže (kód BBCode je uveden červeně).

  [QUOTE]Neptejte se, co pro vás může udělat vaše země...
  Ptejte se, co můžete vy udělat pro svou zemi.[/QUOTE]
  V příkladu výše BBCode automaticky odsadí vámi citovaný text do bloku.  Poznámka:

 • Neměli byste používat současně HTML a BBCode s cílem provést stejnou funkci.
 • Kód BBCode nerozlišuje velká a malá písmena (můžete použít [URL] nebo [url]).
 • Mezi kód v závorkách a text, na který chcete kód použít, nevkládejte mezery.
 • Koncové závorky musejí obsahovat lomítko (např. [/url] )


 • 13 - Jak mohu dostávat upozornění na nové příspěvky na fórech (sledování fór)?

  Upozornění na nové příspěvky na fórech mohou dostávat všichni zaregistrovaní členové.  Sledování fór

  K aktivaci sledování celého fóra použijte možnosti v poli „Sledování e-mailem“ vpravo od fóra. Můžete zvolit upozornění na vložení nových témat v tomto fóru nebo upozornění na každý nový příspěvek. Po výběru nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit změny“.

  Sledování jednotlivých vláken

  Ke sledování jednotlivého vlákna (když například nesledujete fórum, do kterého vlákno patří) při prohlížení vlákna jednoduše vyberte možnost „Toto téma – všechny příspěvky“ vpravo od vlákna a klikněte na tlačítko „Uložit změny“.  Chcete-li ukončit sledování fóra nebo vlákna, stačí zrušit výběr zvolené možnosti a kliknout na tlačítko „Uložit změny“.


 • 14 - Jsou fóra indexována vyhledávači?

  Ano. Většina fór ProZ.com je veřejná a fóra jsou indexována vyhledávači. Doporučujeme, aby všichni uživatelé Internetu předpokládali, že vše, co zveřejní online, si budou moci ostatní lidé vždy přečíst.


  Jedinou výjimku tvoří soukromá fóra ProZ.com, jež mohou být vyžádána členy – k nim mají přístup pouze jednotlivci, jimž byl udělen přístup výslovně členem (členy) vlastnícím toto fórum. Další informace o možnosti vytvoření soukromých fór viz http://www.proz.com/faq/3103#3103.


 • 15 - Jak se určuje, zda vlákno bude zobrazeno na hlavní stránce?

  Hlavní stránka je důležitým majetkem komunity ProZ.com, protože jí členové věnují mnoho pozornosti a času. V zájmu poskytování co nejlepšího pracovního prostředí využívají zaměstnanci ProZ.com možnosti redakčně řídit, co se na hlavní stránce objeví (jak je běžné při vydavatelské činnosti).

  Výběr zvýrazněných položek je částečně automatický. Většina nových vláken je automaticky nastavena do stavu zobrazení (závisí to na fóru), což znamená, že se mohou objevit na domovské stránce. Jestliže však zaměstnanci zpozorují vlákno, které je například osobní žádostí o technickou pomoc a ne tématem k diskuzi, mohou tento stav změnit. Také uzamčená témata nemusí být uvedena na přední stránce.


 • 16 - Co je zdroj RSS u fór?

  RSS je zkratka pro Really Simple Syndication (v překladu Opravdu snadné publikování), což je skupina webových formátů používaných k publikování často aktualizovaného obsahu, jako jsou titulky zpráv nebo blogové příspěvky ve standardizovaném formátu, která umožňuje uživatelům přihlásit se k jeho odběru.

  Program pro čtení informačních kanálů je uživatelský software nebo webová aplikace, která se používá k přihlášení k odběru publikovaného webového obsahu a jeho shromažďování na jednom místě, což usnadňuje jeho prohlížení.

  Program pro čtení informačních kanálů (RSS) si můžete nastavit na sledování oblíbených veřejných fór na serveru ProZ.com. Tuto možnost lze aktivovat kliknutím na oranžové tlačítko na stránce s fóry.

  K odběru se můžete přihlásit pomocí jakéhokoli diskusního klienta dle vlastního výběru. V případě potíží s kódováním nebo máte-li otázky, komentáře či připomínky, obraťte se prosím na pracovníky webu formou žádosti o podporu.


 • 17 - Proč se změnil název předmětu?

  Moderátoři a zaměstnanci stránek ProZ.com mohou upravit předměty, které nedostatečně popisují obsah příspěvku. (To je uvedeno na formuláři pro vkládání příspěvků a odpovědí a také v pravidlech fóra.)

  Proč to tak je? Jedním z důvodů je to, že předmět je zobrazen na hlavní stránce ProZ.com. Zavádějící nebo neúplné předměty zabraňují tomu, aby uživatelé snadno nalezli to, co je zajímá. Názvy příspěvků jsou také součástí souhrnů zasílaných osobám, které jednotlivá témata sledují, a pomáhají při vyhledávání starých vláken. Z těchto důvodů je důležité, aby byl předmět formulován tak, aby naznačil co nejvíce o obsahu vlákna.

  Příklady špatných předmětu:

  - KudoZ (problém: příliš obecné)
  - K přečtení pro všechny překladatele (problém: nevyjadřuje obsah)

  Příklady dobrých předmětu:

  - Pojištění odpovědnosti – potřebuji ho? Kde ho mohu získat?
  - Nový nezávislý překladatel shání rady týkající se překladatelského softwaru

  Zadání dobrého předmětu není vždy snadné, takže buďte tvořiví!


 • 18 - Proč je možnost úprav po uplynutí 24 hodin od zaslání příspěvku deaktivována?

  Toto opatření má za cíl co nejvíce uchovat původní obsah diskuse a zajistit, že průběh diskuse je plynulý, aby účastníci mohli ve vláknu reagovat a citovat příspěvky, jejichž obsah se v průběhu času nemění.


 • 19 - Nemohu najít svůj příspěvek.

  Jestliže nemůžete najít svůj příspěvek, může to být tím, že nejste členem stránek nebo vaše ID nebylo ověřeno a váš příspěvek proto musí být před uveřejněním schválen.*

  Je také možné, že váš příspěvek byl přemístěn z jedné kategorie do jiné, která je vhodnější. K nalezení vlákna zkontrolujte příslušné kategorie.

  * Přístup k funkcím pro navazování kontaktů, které mohou mít vliv na ostatní členy, může být změněn nebo zrušen dle uvážení týmu serveru ProZ.com.


 • 20 - Mohu vložit příspěvek o špatném zadavateli nebo překladateli?

  Hodnocení zadavatelů a překladatelů, s nimiž jste pracovali, je třeba uvádět ve tvaru zápisů LWA (Blue Board), resp. WWA.

  Nicméně fóra mohou sloužit k uvádění záležitostí týkajících se zadavatelů (včetně varování před podvody zadavatelů) za předpokladu, že nebudou zveřejněna jména ani jiné citlivé informace.


 • 21 - Proč nemůžu používat fóra k varování ostatních před špatnou agenturou?

  Jak asi tušíte, veřejná kritika obvykle vyvolává mohutné reakce, často desítky či stovky emailů, telefonátů nebo i právních sporů.

  Navíc s mnoha tisíci registrovanými uživateli jsou stránky ProZ.com mnohem dynamičtější než stávající systémy informování o platební morálce klientů, které mají méně než 1000 členů. Z tohoto důvodu jediný kritický příspěvek na stránkách ProZ.com většinou vyžaduje hodiny následné pečlivé pozornosti administrátorů, moderátorů a dalších lidí.

  Poté, co jsme museli řešit několik dobře myšlených kritik, se zaměstnanci stránek ProZ.com rozhodli, že správu otevřeného veřejného fóra, které umožňuje kritiku, nemůžeme zvládnout, ať už je sebevíc oprávněná. Proto jsme vytvořili Blue Board – abychom uspokojili potřebu informací strukturovaným a snadno řiditelným způsobem.

  Je Blue Board užitečný? Ano. Je vším, co si lze přát? Ne, a ani se o to nesnaží. Ale neustále ho zlepšujeme tak rychle, jak odpovídá rozsahu našeho odvětví.


 • 22 - Mohu používat fóra k oznámení podvodného jednání?

  Ano, pokud jsou vaše příspěvky v souladu s pravidlem fóra č. 8. Jinými slovy, můžete uveřejnit e-maily, které jste dostali, nebo popsat situaci, ale nesmíte uvádět žádná jména.

  Důvodem, kvůli kterému nelze v takovýchto případech uvádět jména, je prevence případných problémů s pomluvou, protože jména použitá v těchto případech nejsou vždy smyšlená a může se jednat o jména skutečných, nevinných osob. Obecně platí, že jako varování ostatním překladatelům postačují samotné zprávy.


 • 23 - Je dovoleno diskutovat o finančních tématech?

  Ano, ale pouze v části ‚Finanční záležitosti‘.


 • 24 - Proč jsou politická a kontroverzní témata zakázána?

  Zakladatel těchto stránek doufá, že bez ohledu na to, co se děje ve „skutečném“ světe, budeme mít na zde na webu ProZ.com virtuální místo, kde lidé různých kultur (a rozdílných názorů) v klidu společně pracují na jazyku.

  Proto na těchto stránkách vždy bylo pravidlem, že budou *okamžitě* odstraněny veškeré příspěvky, které se nevztahují k jazyku a u nichž existuje *sebemenší* možnost, že budou kontroverzní. Moderátoři stránek a fór byli požádáni, aby to tak vždy dělali.

  Můžete očekávat, že toto pravidlo bude důsledně uplatňováno u všech kontroverzních příspěvků bez ohledu na osobní názory moderátorů. (Jestliže tedy bude nějaké téma uzamčeno nebo odstraněno, nemá to nic společného s osobním názorem člověka, který ho uzamkl.) Vezměte v úvahu také to, že moderátoři mají někdy volno a může to trvat několik hodin nebo i dnů, než bude příspěvek uzavřen.

  Pro politiku existují jiné vhodné kanály – a ty jsou jsou mnohem efektivnější než tyto stránky.


 • 25 - A co živelné pohromy, které nemají nic do činění s politikou – smíme o nich ve fórech diskutovat?

  Ano. I když se nejedná o lingvistiku, zprávy o živelných pohromách (např. zemětřesení, záplavy, hurikány, tajfuny, horka, velké zimy, přílivové vlny, sopky, laviny, požáry, sesuvy půdy a jiné přírodní pohromy nezpůsobené konflikty) se považují za vhodné předměty pro tuto spolupracující komunitu.

  Když dojde k neštěstím, mohou členové podat informace související s organizací pomoci uznávanými a věrohodnými organizacemi v příslušných oblastech. Jestliže například došlo k zemětřesení někde ve světě, člen ve Španělsku může chtít zveřejnit informace o možnostech dobrovolné pomoci či darování peněz skrze důvěryhodné organizace ve Španělsku.

  Vezměte na vědomí následující:
  - Zprávy týkající se přírodních pohrom musí být označeny jako „mimo téma“.
  - Zprávy pod hlavičkou přírodních neštěstí, které obsahují politický komentář, budou odstraněny bez ohledu na vyjádřené názory.
  - Zprávy, které navrhují soukromou koordinaci pomoci, budou odstraněny bez ohledu na autora.
  - Kromě přírodních katastrof není povolena žádná jiná forma humanitárních příspěvků.


 • 26 - Pokud bylo určité vlákno ve fóru zamknuto, znamená to, že o příslušném tématu již nelze diskutovat?

  Uzamknutí vlákna ve fóru je objasněno v pravidle pro fóra č. 6; uplatnění tohoto pravidla umožňuje nechat „vychladnout emoce“ spojené s diskusí. Přispívání do zamčeného vlákna se záměrem pokračovat v diskusi není dovoleno, ale to neznamená, že na dané téma nelze později diskutovat, za předpokladu dodržení pravidel serveru.


 • 27 - Co svoboda slova? Ve fórech by neměla být uplatňována žádná cenzura.

  Fóra jsou omezena tematickým rozsahem a podléhají pravidlům. Je důležité znát pravidla serveru a jeho tematické zaměření – dodržování pravidel je striktně vyžadováno v zájmu zachovávání pozitivního a na výsledky zaměřeného pracovního prostředí. Jediný způsob, tak toho dosáhnout, je průběžně prosazovat tato pravidla a rozsah, což je úkolem moderátorů a pracovníku serveru.

  Vzhledem k tomu je nutno poznamenat, že s ohledem na pravidla serveru a jejich účel nemůže každý na ProZ.com říkat, co chce. Udržování pozitivního a na výsledky zaměřeného překladatelského pracovního prostředí znamená, že diskutující například nesmějí používat nadávky, hovořit o politice či publikovat urážlivé poznámky. Pro takovou komunikaci jsou k dispozici jiná prostředí. Každý má oprávněné názory, pohledy a stanoviska, ale nelze předpokládat, že k jejich propagaci lze používat web ProZ.com.

  Pokud máte pocit, že u vašeho příspěvku bylo uplatněno vynucení pravidel, které přitom nebylo v souladu pravidly, oznamte záležitost prostřednictvím systému podpory pracovníkům serveru, kteří ji řádně přezkoumají. Fóra nejsou k diskusi o jednotlivých případech uplatnění pravidel vhodným místem.


 • 28 - Mé příspěvky dříve nevyžadovaly schválení, ale nyní ano. Co se stalo?

  Pokud máte pochybnosti, odešlete žádost o podporu a pracovníci serveru záležitost prověří.

  V některých případech mohou pracovníci serveru nebo moderátoři zavést požadavek schvalování příspěvků ve fórech. Požadavek schvalování může souviset s porušením pravidel, ale nemusí tomu tak být vždy. Požadavek schvalování je především ochranným prvkem, který pracovníci serveru a moderátoři používají s cílem chránit ve fórech pozitivní prostředí zaměřené na výsledky. Pokud existuje domněnka, že toto prostředí je ohroženo, může být uplatněn požadavek schvalování.


 • 29 - Mohu si vyžádat soukromé fórum k diskuzi nebo práci?

  Platící členové mohou požádat o vytvoření soukromého fóra a pozvat kolegy, aby se ho zúčastnili. Chcete-li to udělat, stačí odeslat požadavek na podporu, ve kterém uvedete požadovaný název fóra a čísla profilů prvních účastníků, které chcete do fóra zahrnout.

  Po vytvoření soukromého fóra k němu bude přiřazen člen (členové), který si jej vyžádal a jenž bude působit jako jeho vlastník (vlastníci). Vlastník (vlastníci) fóra pak k němu může přidávat další uživatele webu nebo je z něj odebírat. Pouze na fórum pozvaní uživatelé (a zaměstnanci) jej mohou zobrazit, a pouze vlastníci a členové fóra se ho mohou zúčastnit. Soukromá fóra nebudou zveřejněna.

  Uvědomte si, že i soukromá fóra se řídí pravidly pro fóra na serveru, i když pro účely soukromého fóra mohou být tato pravidla v některých případech vykládána volněji. Vlastník soukromého fóra je odpovědný za vyjasnění těchto otázek s uživateli, kteří budou přizváni k účasti na fóru.


 • 30 - Chtěl bych uveřejnit průzkum. Mohu jej publikovat ve fóru?

  Pokud chcete uveřejnit průzkum, který odpovídá zaměření serveru ProZ.com, obraťte se s detaily prostřednictvím systému podpory na pracovníky serveru a požádejte je o pomoc. Upozornění: Ne všechny průzkumy lze uveřejnit.


 • 31 - Omylem jsem vytvořil téma v nesprávném fóru. Co mám dělat?

  Protože vytvoření téhož tématu dvakrát není v souladu s pravidly pro fóra, pak pokud jste vytvořili téma v nesprávném fóru, pošlete žádost o podporu a pracovníci serveru jej přesunou do správného fóra. • Main - Top  Request help  Site documentation  The member services and support team
  Jared
  Lucia
  Alejandro
  Helen
  Yana
  Maria D
  Karen
  Enrique Manzo
  Evelio
  Julieta
  Mariano
  Hayjor Roca
  Andrea
  Rocio Tempore
  Rocio Palacios
  Ezequiel

  Your current localization setting

  čeština

  Select a language

  All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Vyhledávání termínů
  • Zakázky
  • Fóra
  • Multiple search