Pravidla stránek

Pravidla používání webu ProZ.com

Byla stanovena následující pravidla, jejichž cílem je rozšířit a ochránit příjemnou a na výsledky zaměřenou atmosféru pracoviště překladatelů na webu ProZ.com. Používáním tohoto serveru vyjadřujete souhlas s uvedenými pravidly a zavazujete se je dodržovat.


Pravidlo stránek

1 Fóra ProZ.com jsou poskytnuta výhradně pro diskuze v rámci rozsahu ProZ.com.
K platným tématům pro diskuzi patří jazyk a jazykové služby (překlady, tlumočení, lokalizace, titulkování atd.) i obchodní a technické záležitosti, které zajímají přímo jazykové odborníky při jejich práci. Příspěvky, které se netýkají jazyka či překladu nebo jazykového či překladatelského oboru, nejsou povoleny. Příspěvky, které jsou svou podstatou politické, náboženské či jinak kontroverzní, nebo které mohou být jinými uživateli považovány za urážlivé, budou odstraněny bez ohledu na vyjádřené názory. [ Další informace viz Definice rozsahu na tomto serveru.]
2 Od přispěvatelů se očekává zadávání podrobných názvů a odesílání příspěvků do nejvhodnějšího fóra.
Protože fóra ProZ.com jsou velmi aktivní, je třeba dbát na zajištění užitečnosti tohoto prostředku. Název příspěvku musí být co nejpopisnější z hlediska jeho obsahu, a kdykoli je to možné, je třeba v něm uvést jeho hlavní myšlenku. (Vezměte na vědomí, že za účelem jasnosti a přehlednosti archivů mají moderátoři oprávnění k úpravě názvů příspěvků a k přesunu témat mezi fóry. Moderátoři nemohou upravit obsah příspěvku na fóru.)
3 Příspěvek by neměl být odeslán více než jednou.
Nevytvářejte stejné téma vícekrát ani na více fórech.
4 Odpovědi by se neměly odklánět od daného tématu.
Při odpovídání na téma se držte původního tématu. Chcete-li změnit směr diskuze, musíte založit nové téma.
5 Spekulovat nad názory jiných není povoleno.
Komentovat názory jiných bez souhlasu (,Jana se domnívá ...‘) není povoleno.
6 Pokud bylo téma zamknuto, nelze příslušnou diskuzi obnovit.
Diskuze obsažené ve vláknech zamknutých či skrytých moderátory nebo členy týmu ProZ.com by neměly být obnoveny. Jakmile dojde k zamknutí tématu, nelze příspěvky zaslané v rámci daného vlákna upravovat.
7 Je třeba používat určený jazyk daného fóra.
Pro každé fórum je definován pracovní jazyk, který by měl být při zasílání příspěvku v maximální míře používán. Není-li uvedeno jinak, jako pracovní jazyk slouží angličtina.
8 O zadavatelích se nesmí konkrétně diskutovat.
Příspěvky či komentáře týkající se konkrétního zadavatele (označeného jménem, referencí, odkazem či jiným způsobem) – pozitivní ani negativní – nejsou povoleny. (K vyjádření své ochoty pracovat znovu s daným zadavatelem mají uživatelé serveru k dispozici systém ProZ.com Blue Board.)
9 Odpovědnost za respektování autorských práv nese přispěvatel.
Použití neautorizovaných kopií jakéhokoli materiálu (chráněného autorským právem, ochrannou známkou či jinak) je zakázáno. Pokud nebylo získáno svolení od vydavatelů, lze publikovat pouze výňatky a odkazy na články. V opačném případě musí příspěvek jasně uvést, že bylo příslušné svolení získáno.
10 Žádné právní výklady.
Právní výklady a právní námitky týkající se pravidel a vlastností serveru ProZ.com by neměly být uváděny ve fórech, ale zaslány písemně na adresu sídla ProZ.com.
11 Používejte vyhrazené oblasti serveru.
Fóra by neměla být používána pro záležitosti, kterým jsou na serveru vyhrazené jiné oblasti. [Seznam vyhrazených oblastí serveru naleznete zde.]
12 Prověřovací proces sítě Certified PRO nesmí být předmětem diskuzí na fórech.
V zájmu zachování integrity prověřovacího procesu sítě Certified PRO nesmějí být na fórech ProZ.com probírány žádné konkrétní podrobnosti tohoto procesu. O podrobnostech týkajících se osobních zkušeností s prověřovacím procesem sítě Certified PRO, včetně odůvodnění přijetí či nepřijetí žádosti, se na fórech nesmí diskutovat. Dotazy lze položit prostřednictvím žádosti o podporu.
13 Oznámení o akcích, které neorganizuje server ProZ.com, se smějí zveřejňovat pouze na fóru „Language Industry Events & Announcements“.
Pro každou akci lze zaslat jedno oznámení do fóra Language Industry Events & Announcements (Akce a oznámení – jazykové služby). Nelze vkládat žádná další oznámení (např. připomínky, poslední výzvy apod.). Oznámení o těchto akcích nesmějí být zveřejněna na žádných jiných fórech. Výjimkou jsou neanglická fóra nebo fóra zaměřená na určité země. Oznámení o akci lze zaslat pouze jednou, do jednoho neanglického fóra nebo do fóra zaměřeného na určité země (nikoli navíc k oznámení na fóru Akce a oznámení, ale místo něj).

Dodržování výše uvedených pravidel je podmínkou pro to, abyste měli i nadále právo na server vstupovat a používat ho.

Prosazování pravidel

K prosazení výše uvedených pravidel mohou zaměstnanci a moderátoři serveru podniknout následující kroky:
* kontaktovat uživatele serveru a upozornit je na konkrétní pravidla,
* neschválit (či odstranit/skrýt) příspěvky porušující určité pravidlo,
* zajistit, že se určitým uživatelům při provádění určitých akcí zobrazí zpráva upozorňující na pravidla,
* dočasně či trvale pozastavit přístup k funkcím serveru, které byly použity v rozporu s těmito pravidly,
* ukončit platnost profilu nebo členství (pouze zaměstnanci).

Zaměstnanci a moderátoři serveru jsou těmito pravidly chráněni a musejí jednat v souladu s nimi stejně jako ostatní členové.

Ukončení platnosti

Ve vzácných případech závažného porušení pravidel mohou zaměstnanci serveru ProZ.com s okamžitou platností ukončit daný profil (a členství). Nicméně ve většině případů server ProZ.com využívá k ukončení platnosti systém „žlutých a červených karet“, který je podobný fotbalovým pravidlům.

Žluté a červené karty mohou udělit pouze zaměstnanci serveru. Pravidla jsou uváděna pomocí čísel a dojde k zaznamenání data vystavení karty. Pojmy „žlutá karta“ a „červená karta“ jsou výslovně používány; je-li odeslán e-mail, jsou tyto pojmy uvedeny v řádku předmětu.

Uživatel, jemuž byla udělena žlutá karta, smí i nadále server používat (někdy s určitými omezeními), ale zároveň se na něj vztahuje podmínka, že další porušení pravidel povede k ukončení členství. Osoba, platnost jejíhož profilu byla ukončena, nebude na server ProZ.com znovu přijata.

Na zadavatele se vztahují zásady ukončení členství.

Vysvětlení

Chcete-li vysvětlit některá z výše uvedených pravidel či způsobů prosazování pravidel, odešlete požadavek na podporu.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocio Tempore

Rocio Tempore

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

čeština

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Vyhledávání termínů
  • Zakázky
  • Fóra
  • Multiple search