Job system FAQ
 • 1 - Zadávání zakázek na ProZ.com

 • 1.1 - Kdo může zadávat zakázky prostřednictvím webu ProZ.com?

  Zakázky prostřednictvím webu ProZ.com může zadávat jakákoli firma nebo osoba. Při zveřejnění zakázky se vyžadují určité kontaktní informace: jméno, e-mailová adresa, telefon, stát atd. U okamžitých zakázek je nutno provést předem platbu kreditní kartou.


 • 1.2 - Jaké druhy zakázek lze zadávat na serveru ProZ.com?

  Zadávat lze překladové, tlumočnické, lokalizační a jiné zakázky, které vyžadují služby odborníků či společností ovládajících více jazyků.


 • 1.3 - Můžu k inzerci svých služeb použít formulář pro zadání zakázky?

  Ne. Neexistuje žádná možnost, že byste pomocí tohoto formuláře našli nějakého klienta. Místo toho byste pouze znepříjemnili život kolegům – poskytovatelům služeb, již prostřednictvím tohoto formuláře očekávají pouze legitimní pracovní příležitosti. Zároveň by došlo k odnětí vašich práv odesílat nabídky na zadané zakázky.


 • 1.4 - Jaké druhy zakázek nejsou na serveru ProZ.com povoleny?

  Vyvarujte se zadávání zakázek, jež výslovně nevyžadují služby vícejazyčných odborníků. Zadané zakázky také nesmí obsahovat obsah pro dospělé.


 • 1.5 - Budu muset zaplatit nějaké poplatky?

  Za zveřejnění zakázky na serveru ProZ.com se neplatí žádné poplatky. Neplatí se ani žádné provize. Je to možné proto, že server ProZ.com inkasuje poplatek za roční členství od poskytovatelů služeb.


 • 1.6 - Jak se stanovují ceny a termíny zakázek?

  Formulář zakázky ProZ.com vám pouze pomůže spojit se s poskytovateli služeb. Podrobnosti projektu, jako jsou pracovní náplň, platba, termín atd., musíte dohodnout přímo s daným poskytovatelem služeb.


 • 1.7 - Kde mohu zadat informace o sazbách?

  Nejprve zadejte informace ohledně zakázky a uveďte co nejvíce podrobností. Jestliže někteří ze členů ProZ.com, kteří splňují uvedená kritéria, upřednostňují zadání rozmezí rozpočtu, aby jej mohli zohlednit při rozhodování, zda podat nabídku či nikoli, budete mít možnost toto rozmezí uvést.


 • 1.8 - Zadal jsem zakázku a nebyla mi nabídnuta možnost uvést rozpětí finančního rozpočtu. Proč?

  To znamená, že žádný z profesionálů, kteří splňují vaše kritéria na zakázku, obvykle nebere v úvahu rozpočet klienta před nabídnutím ceny. Nabídky, které dostanete, budou vycházet z informací, které jste uvedl/a při zadání zakázky.


 • 1.9 - Proč byla možnost vložit informace o sazbách při zadávání zakázky odebrána?

  Tato možnost byla zrušena vzhledem k tomu, že překladatel sám nejlépe určí, jakou sazbu musí za danou zakázku účtovat. Další informace naleznete v části: O webu > Změny zadávání zakázek.


 • 1.10 - Jak mám postupovat, jestliže žádné nabídky neodpovídají mému rozpočtu?

  ProZ.com je domovem největší sítě profesionálních překladatelů na světě. Jestliže vašemu rozpočtu nevyhovuje žádná nabídka, můžete zvážit buď navýšení rozpočtu, nebo jiné alternativní řešení. Více informací viz: Překlad: Jakou službu potřebujete a kolik to bude stát.


 • 1.11 - Když mám možnost uvést cenové rozmezí, jak bych měl při odhadu ceny postupovat?

  Pokud nemáte žádné zkušenosti s cenami překladů, můžete zadání cenového rozmezí přeskočit. Rozhodnete-li se zadat rozmezí, zvažte použití průvodce: Překlad: Jakou službu potřebujete a kolik to bude stát. Tento dokument odkazuje na údaje o sazbách, které účtují překladatelé registrovaní na webu ProZ.com.


 • 1.12 - Mám zadat cenové rozmezí trochu nižší, než kolik mohu skutečně zaplatit?

  To záleží na vás, ale díky uvedení skutečně maximální částky zajistíte, že se zakázka bude zobrazovat větší skupině profesionálů (a osloví ji).


 • 1.13 - Nabízím službu překladatelům, kteří hledají zakázky. Můžu zadat zakázku?

  Ne. Formulář pro zadání zakázky je určen ke zveřejňování obchodních návrhů jednoho druhu: zadavatel zakázky zaplatí příjemci zakázky za poskytnuté služby. Webové portály, osoby prodávající databáze překladatelů atd. či kdokoli, kdo by navrhoval opačné uspořádání, tj. aby příjemce zakázky zaplatil zadavateli, bude považován za nepovoleného inzerenta. Takové zadání bude odstraněno, přidružená členství budou zrušena a bude vám zakázáno zadávat v budoucnu jakékoli zakázky.


 • 1.14 - Z jakých důvodů může být zadavatel zakázky vyloučen ze serveru ProZ.com?

  Viz zásady ukončení členství na ProZ.com.


 • 1.15 - Zadal/a jsem zakázku, ale ta ještě není vidět.

  Pokud jste základní uživatel tohoto webu, vámi zadané zakázky musí být nejprve schváleny. K tomu zpravidla dojde během 12 hodin po vložení zápisu. Můžete také zkontrolovat údaje a ujistit se, že jste uvedl/a úplné a správné kontaktní informace. Pokud se vaše zakázka neobjeví během 24 hodin, pošlete prosím požadavek na podporu.


 • 1.16 - Co je důležité pro získání dobré odezvy na zadanou zakázku? Jaké další věci je třeba brát v úvahu?

  Při zadávání zakázky je velmi důležité co nejlépe popsat povahu práce a vaše požadavky na poskytovatele služeb.

  Kromě toho je neméně důležité, abyste uvedli úplné informace o sobě nebo své společnosti. Nejlepší poskytovatelé služeb jsou velmi žádaní a obecně nereagují na zakázky pochybných klientů. Úplné kontaktní informace a případně i stručná historie vaší společnosti vám mohou pomoci navázat vzájemně prospěšný vztah se špičkovými odborníky.

  Zadané zakázky by měly respektovat princip rovných příležitostí.

  Zakázky nezadávejte jménem třetích stran.

  Důležité: kontaktní informace označené ve formuláři pro zadání zakázky jako povinné musí být v každém případě vyplněny – zadané zakázky s neúplnými údaji budou odstraněny zaměstnanci webu ProZ.com.

  Kdykoli je to možné, měly by být zakázky obsahující více jazykových kombinací sloučeny pomocí odpovídající funkce ve formuláři pro zadání zakázky.


 • 1.17 - Jak mě budou poskytovatelé služeb kontaktovat?

  Můžete uvést způsob kontaktování, kterému dáváte přednost (e-mail, telefon, formulář online atd.). Poskytovatelé služeb by měli tento upřednostňovaný způsob kontaktování respektovat. Někteří zadavatelé považují ignorování upřednostňovaného způsobu kontaktování za špatné znamení a s takovými poskytovateli služeb nespolupracují.


 • 1.18 - Jak brzy se mi překladatelé (nebo tlumočníci) ozvou?

  Po zadání zakázky a jejím schválení pracovníky serveru dojde k odeslání e-mailových upozornění všem profesionálům, jejichž profily odpovídají požadavkům vaší zakázky. V závislosti na míře jedinečnosti či obecnosti požadavků zakázky lze očekávat odezvu poskytovatelů služeb řádově v minutách.

  Je-li zakázka v běžném jazykovém páru (evropské jazyky, arabština, čínština apod.), doporučujeme, abyste zadali velmi konkrétní požadavky týkajících se specializace v předmětné oblasti atd. To vám pomůže zajistit, že získáte nejvhodnější nabídky od přijatelného počtu poskytovatelů služeb.


 • 1.19 - Budou poskytovatelé služeb svými nabídkami navzájem soutěžit?

  Ne, uživatelé, kteří vás kontaktují, neuvidí nabídky ostatních. Poskytovatelé služeb by měli nabízet takové sazby a termíny dodání, které jim umožní odvést co nejlepší práci. Každou nabídku je vhodné pečlivě uvážit, zda není nepřiměřeně nízká (což velmi ztěžuje dodání pečlivě odvedené práce) nebo nepřiměřeně vysoká.


 • 1.20 - Můžu mít nějakou jistotu, že je daný překladatel spolehlivý?

  U každého profesionála vezměte v úvahu vzdělání a tituly, počet let praxe, získaná osvědčení, členství v profesních sdruženích, reference atd. Někdy jsou relevantní také odborné zkušenosti mimo oblast překladů. Obsah zakázky zřejmě budete chtít prodiskutovat s konkrétním překladatelem a zhodnotit jeho porozumění danému materiálu. Před zadáním práce novému překladateli bývá běžné, že klient požádá o krátký výňatek se zakázky – okolo sta slov by mělo stačit k vytvoření názoru. (Poznámka: někteří překladatelé zveřejňují ukázky své práce, viz ‚portfolia‘ v jejich profilech. Kromě toho můžete často získat přehled o stylu či přístupu k terminologii daného překladatele, když se podíváte na jeho záznamy v systému KudoZ.) A vždy můžete zvážit spolupráci se sítí ProZ.com Certified PRO.


 • 1.21 - Zadám-li zakázku a najdu výborného překladatele, můžu s ním příště pracovat přímo?

  Samozřejmě. Jakmile navážete vztah s překladatelem či tlumočníkem na webu ProZ.com, může být ve vašem zájmu pokračovat ve spolupráci s tímto poskytovatelem. Rozvíjení dlouhodobé spolupráce přináší výhody oběma stranám, protože daný poskytovatel služeb bude moci odvádět práci ve vyšší kvalitě a v kratších termínech spolu s tím, jak se seznamuje s terminologií a informacemi týkajícími se konkrétně vás či vaší společnosti.


 • 1.22 - Nemám konkrétní zakázku – jde mi o rozšíření mé databáze překladatelů.

  Systém lze takto využít jen jednou za měsíc a pokaždé zadat maximálně pět zakázek. Mnoho profesionálních poskytovatelů služeb považuje opakované zadávání poptávek po překladatelích bez skutečných zakázek za dotěrné. Zadané potenciální zakázky proto nemusí být zobrazeny na domovské stránce ProZ.com.

  Při zadávání žádosti o životopisy pro potenciální projekty je velmi důležité, abyste uvedli úplné informace o své společnosti a o druzích zakázek, které většinou získáváte. Nejsou-li tyto informace uvedeny, může dojít k odstranění poptávky.


 • 1.23 - Nechci zakázku zveřejnit – jde o důvěrnou záležitost. Co můžu dělat?

  Jde-li o důvěrný materiál, nepoužívejte formulář pro zadání zakázky. K vyhledání poskytovatelů služeb, kteří splňují vaše požadavky, doporučujeme použít adresář ProZ.com. Po nalezení vyhovujícího poskytovatele služeb v tomto adresáři jej můžete kontaktovat přímo.


 • 1.24 - Musím upravit informace v zadání zakázky – jak to mám udělat?

  Předtím, než dojde ke schválení zakázky, je v její horní části zobrazeno tlačítko Upravit zakázku, které umožňuje úpravy zadání. Nicméně jakmile je zakázka schválena a zobrazena na webu, již ji nelze dále upravovat. Pokud byste přesto potřebovali něco k zadání zakázky doplnit, můžete místo úpravy využít připojení „dodatku“.


 • 1.25 - Jak mohu uzavřít zakázku, kterou jsem zadal?

  Jako zadavatel můžete svou zakázku uzavřít v jednom nebo více jazykových párech nebo ji uzavřít úplně.

  1. Při zobrazení zakázky použijte tlačítko Zobrazit nabídky nebo klepněte na odkaz v e-mailovém oznámení, které jste dostali po zadání zakázky.
  2. Pod každým jazykovým párem je odkaz Klepnutím pár uzavřete. Klepnutím na tento odkaz ukončíte přijímání dalších nabídek v daném páru (jazykový pár lze stejným způsobem znovu otevřít).
  3. Po uzavření všech jazykových párů bude uzavřena celá zakázka.


 • 1.26 - Co znamená, že je zakázka financována neziskovou skupinou?

  Nezisková skupina je organizace založená za vzdělávacími či charitativními účely, ze které nemají její členové či správní rada žádný finanční prospěch. Někteří překladatelé jsou ochotni snížit sazby, když pracují pro neziskovou skupinu, kterou považují za užitečnou. Zakázka zadaná jménem neziskové organizace by měla obsahovat její název a veřejně uvedený odkaz na webové stránky s dalšími informacemi o této organizaci. Zakázky označené jako neziskové, které tyto požadavky nesplňují, budou odstraněny zaměstnanci serveru.

  Vládní organizace a podobné subjekty pod uvedenou definici nespadají – zakázky financované těmito subjekty by neměly být zadávány jako ‚neziskové‘.


 • 1.27 - Jaký je vztah mezi zadáním zakázky a Blue Board?

  Zadavatele zakázky lze přidat do databáze Blue Board.


 • 1.28 - Co je historie zadaných zakázek (Předchozí zadané zakázky)?

  Stránka s historií zadaných zakázek obsahuje seznam posledních 100 zakázek, které zadavatel zveřejnil (na základě profilu nebo e-mailové adresy zadavatele). Potenciální kandidáti mohou při prohlížení zakázky zobrazit předchozí zakázky, které zadavatel zveřejnil, pomocí odkazu Předchozí zadané zakázky v rámečku O zadavateli. Zadavatelé mohou při prohlížení zakázky, kterou zveřejnili, zobrazit své vlastní zakázky pomocí stejného odkazu nebo pomocí následující stránky: Historie zadaných zakázek.

  Historie zadaných zakázek je funkce, která je k dispozici pouze pro členy. Například:
 • 1.29 - Potřebuji změnit své jméno v zadané zakázce. Jak to mohu udělat?

  Chcete-li upravit zakázku, která nebyla schválena, jděte na stránku zakázky a klikněte na „Upravit zakázku“. V režimu úprav zkontrolujte, zda jsou vaše kontaktní údaje kompletní a správné, jak je požadováno v  pravidle č. 9 pro zadávání zakázek. Vezměte na vědomí, že můžete skrýt své skutečné jméno před potenciálními kandidáty tak, že uvedete jen název pozice, kterou zastáváte ve své společnosti. Chcete-li tak učinit, zrušte volbu „Zobrazit veřejně“ vedle políčka pro skutečné jméno ve formuláři zadání zakázky a vyberte „Zastupuji společnost“. Objeví se nové políčko „Pracovní pozice kontaktní osoby“.

  Nezapomeňte uvést název své společnosti v políčku pro název společnosti.


 • 1.30 - Jakmile vyberu „Přijmout nabídku“, znamená to, že zadávám zakázku tomuto jednomu dodavateli?

  Vůbec ne. Můžete si vybrat tolik nabídek, kolik potřebujete pro realizaci projektu. Je možné si vybrat všechny potřebné nabídky zároveň a uložit změny nebo si vybírat nabídky a ukládat změny postupně. Jakmile si vyberete nabídku poskytovatele služby a uložíte změny, uvidíte u vybrané nabídky poznámku „Tato nabídka byla přijata“. Po přijetí nabídky se pošle poskytovateli služby upozornění. Po přijetí nabídek si možná budete přát prodiskutovat podrobnosti projektu s poskytovateli služby.

  Poznámka: Zakázka nebude automaticky uzavřena poté, co si vyberete nabídku/nabídky. Můžete ji uzavřít vy manuálně (pokud budete chtít) nebo bude uzavřena automaticky po skončení lhůty pro odesílání nabídek.


 • 1.31 - Kde si mohu prohlédnout obdržené nabídky?

  Chcete-li zobrazit seznam nabídek, které jste k zakázce obdrželi, vyberte v záložce Zakázky a adresáře možnost Moje zadané zakázky, vyhledejte zakázku, která vás zajímá, a klikněte na volbu [Zobrazit nabídky] na pravé straně obrazovky. Otevře se seznam všech nabídek. • Main - Top


 • 2 - Hledání zakázek na ProZ.com

  Hledáte nové klienty?

  Členům ProZ.com se daří je najít.

 • 2.1 - Jakým způsobem lze zadávat zakázky?

  Existují tři různé způsoby pro zadávání zakázek na webu ProZ.com:
  (1) Zveřejnění zakázky / odeslání nabídky na zakázku
  (2) Přímý kontakt (zadavatel zkontaktuje jednoho poskytovatele)
  (3) Okamžité zakázky: zadavatel zadá text, předem vybraní překladatelé budou automaticky na zakázku upozorněni

  Způsob (1) je jediným viditelným způsobem zadávání zakázek. U ostatních způsobů jsou zakázky zadávány soukromně. Způsob (2) se používá asi pro polovinu zadávaných zakázek.


 • 2.2 - Kdo může získat zakázky?

  Zakázky může získávat kterýkoli registrovaný uživatel webu ProZ.com. Zadavatelé zakázek se ovšem mohou rozhodnout omezit zakázku na ty překladatele, kteří splňují určitá kritéria. Více informací o omezených zakázkách získáte v těchto odpovědích na časté otázky.


 • 2.3 - Jak získám zakázky na serveru ProZ.com?

  Hlavním kanálem k získání zakázky na serveru ProZ.com je přímé hledání v adresáři. Nejlepšími strategiemi k získávání zakázek jsou:

  a) Dobrý profil.

  b) Členství, protože členové jsou v adresáři řazeni před nečleny.

  c) Body KudoZ PRO ve vašich jazykových párech a oblastech specializace, protože tímto způsobem se řadí výsledky vyhledávání v rámci první skupiny (členové) a druhé skupiny (nečlenové).

  d) Specializace. Dbejte na dobrou pozici svého hlavního jazykového páru i hlavní oblasti specializace. Získejte body KudoZ v tomto páru a zobrazte tuto specializaci ve všech oblastech svého profilu.

  Další informace o adresáři ProZ.com viz tato část Častých otázek.


 • 2.4 - Proč již v zadaných zakázkách nevidím informace o platbě?

  Nedávno byly provedeny určité změny v systému zadávání zakázek vzhledem k tomu, že překladatel sám nejlépe určí, jakou sazbu musí za danou zakázku účtovat. Informace o rozpočtu / cenách se zobrazují pouze přihlášeným členům, kteří splňují kritéria zakázky. Můžete se rozhodnout, zda chcete informace o rozpočtu / cenách zobrazit či skrýt u zakázek, jejichž kritéria splňujete. Další informace naleznete v části: O webu > Změny zadávání zakázek.


 • 2.5 - Jsem zkušený překladatel, ale na volné noze jsem krátkou dobu. Jak mám postupovat, když chci zjistit, kolik mám účtovat za určitou zakázku?

  Rady k tomuto tématu najdete v článku Stanovení sazeb a poplatků z pohledu překladatele.


 • 2.6 - Uvedl/a jsem, že preferuji možnost vidět informaci o rozpočtu klienta před tím, než se rozhodnu, zda předložím nabídku, a proto někdy tuto informaci vidím. Musí být moje nabídka v rozmezí rozpočtu klienta?

  Nemusí. Rozpočet poskytnutý klientem slouží pouze k tomu, abyste se mohl/a rozhodnout, zda věnujete čas zpracování nabídky. Při podání nabídky byste nikdy neměl/a nabízet cenu nižší, než je cena, kterou potřebujete účtovat na to, abyste mohl/a dodat práci v požadované kvalitě, bez ohledu na uvedený rozpočet.


 • 2.7 - Je spolehlivé považovat rozpětí rozpočtu uvedené klienty za informaci o běžných sazbách na trhu?

  Není. Rozpočty klientů jsou často pod úrovní běžně účtovaných sazeb.


 • 2.8 - Jak mám postupovat, jestliže na moji nabídku klient sice zareaguje, ale nabídne mi nižší sazbu, než jakou potřebuji účtovat?

  Odmítněte. Pouze vy víte, kolik musíte účtovat, abyste stále dodávali práci v požadované kvalitě. Nakonec, vy sami zodpovídáte – svým kolegům i klientům – za to, že nebudete účtovat nižší částku.


 • 2.9 - Jsou vždy vybráni ti překladatelé, kteří nabídnou nejnižší sazby?

  Ne. Zkušení klienti vědí, že není možné dodávat konzistentně kvalitní práci, pokud jsou sazby pod určitou úrovní. Překladatelé, kteří jsou úspěšní při navazování spolupráce s novými klienty přes ProZ.com, jsou proto obvykle ti, kteří nabízejí cenu pohybující se v normálním rozpětí pro profesionály.


 • 2.10 - V zásadě tomu všemu rozumím, ale nejsem si jist/a, zda to mohu udělat sám/sama.

  Nejste sám/sama! Spojte se s ostatními členy ProZ.com prostřednictvím tohoto serveru nebo na místním powwow. Určitě najdete velkou podporu.


 • 2.11 - Jak mohu odeslat nabídku?

  Za prvé je nutné si uvědomit, že nabídky nelze zasílat u všech zakázek. Za druhé, jakmile zjistíte, že k zakázce, o kterou máte zájem, lze zasílat nabídky, musíte začít kliknutím na tlačítko „Odeslat nabídku“ v horní nebo dolní části zakázky, abyste mohli zadat nabízenou sazbu. Jakmile se zobrazí „Formulář nabídky“ můžete zadat sazbu, za kterou jste ochotni zakázku zpracovat.

  Jakmile nabídku odešlete zadavateli, bude zadavatel moci u vaší nabídky vybrat možnost „Žádná akce“, „Ne, děkujeme“ nebo „Přijato“.

  Chcete-li zobrazit své poslední nabídky, klikněte na volbu „Moje nabídky“ v nabídce „Zakázky“ na domovské stránce.

  Poznámka: Pro zasílání nabídek mohli nečlenové používat body browniz (100 bodů za nabídku) až do 1. ledna 2010. Nicméně po tomto datu musí nečlen zaplatit za právo zaslat nabídku 1 USD ze své peněženky ProZ.com.
  Členové ProZ.com mohou zasílat nabídky neomezeně a zdarma.


 • 2.12 - Mohu upravit svou nabídku poté, co jsem ji odeslal/a?

  Ne. Nabídky na provedení zakázky nelze upravit poté, co byly odeslány. Můžete však přidat ke své nabídce poznámku a vložit jakékoliv jiné relevantní informace.


 • 2.13 - Kde můžu zobrazit vlastní nabídky na zakázky?

  Seznam zaslaných nabídek na zakázky zobrazíte přechodem na volbu „Moje nabídky“ v záložce „Zakázky a adresáře“. Nezapomeňte, že historii vlastních nabídek na zakázky mohou prohlížet pouze členové ProZ.com. Ostatním uživatelům ProZ.com ani zadavatelům nejsou tyto informace k dispozici.


 • 2.14 - Jak mohu ovlivnit, co bude uvedeno v mém formuláři pro zadání nabídky?

  Pokud klepnete na odkaz Upravit osobní údaje, můžete upravit informace, které budou uvedeny ve formuláři nabídky, jako je jméno, adresa, telefonní/faxové číslo atd.


 • 2.15 - Mohu stáhnout nabídku, kterou jsem předložil jako odpověď na klasickou zakázku?

  Ano. Můžete stáhnout nabídku předloženou na jakoukoliv klasickou zakázku kliknutím na „Odstranit“ vedle nabídky, kterou chcete stáhnout, na stránce Moje nabídky.


 • 2.16 - Jaké poplatky serveru ProZ.com jsou se zakázkami spojeny?

  Přímé zakázky: Zadávání takových zakázek je zcela zdarma. Zdarma je také údržba profilu za účelem získávání přímých zakázek.

  Zveřejněné zakázky: Zveřejnění zakázky je zdarma. Odpovídání a odesílání nabídek je zdarma a neomezené pro členy ProZ.com. Neplatícím uživatelům webu je naúčtován poplatek 1 USD za každou zaslanou nabídku (nebo 100 bodů browniz do 1. ledna 2010 – další informace viz Časté otázky 2.3).

  U okamžitých zakázek si server ProZ.com ponechává provizi z celkové hodnoty zakázky. Platba uvedená u okamžitých zakázek je platba poskytovateli služeb po odečtení provize.


 • 2.17 - Co je „potenciální“ zakázka?

  „Potenciální zakázka“ je jakákoli zakázka zveřejněná bez určeného rozsahu a/nebo podrobností. Jde zejména o žádosti o životopisy nebo podobné obecné výzvy k navázání obchodního vztahu.


 • 2.18 - Kdo určuje podmínky pro platbu a dodání každé zakázky?

  Veškeré podmínky pro každou zakázku se stanovují na základě přímého jednání mezi klienty a poskytovateli služeb. Pracovníci webu ProZ.com nehrají žádnou roli při stanovování podmínek ani při kontrole jejich dodržování.


 • 2.19 - Ověřuje ProZ.com informace v zadaných zakázkách a popisech zakázek podle webových stránek zadavatelů, online informací nebo jiných zdrojů?

  Pracovníci serveru ověřují základní informace (např. kontaktní informace), aby bylo zajištěno, že zakázky jsou v souladu s pravidly serveru. ProZ.com nezjišťuje pravdivost popisů webových stránek zadavatele ani jiné informace. Každý překladatel, který má zájem pracovat s určitým zadavatelem, by si měl zjistit co nejvíc informací o potenciálním klientovi, než se rozhodne, zda pro něj bude pracovat.


 • 2.20 - Provádí ProZ.com kontrolu zaslaných zakázek, aby byly vyřazeny zakázky od potenciálních podvodníků?

  Systém zadávání zakázek je vytvořen tak, aby zadavatelé mohli nabízet své zakázky členům komunity ProZ.com. Jelikož prostřednictvím serveru ProZ.com může zakázky zadávat jakákoli právnická nebo fyzická osoba, kontrolují pracovníci webu zakázky od neregistrovaných uživatelů (nepřihlášených uživatelů a nečlenů) ještě před jejich zveřejněním.

  V mnoha případech obsahují zadané zakázky dostatek informací k odhalení případných podvodů či zakázek od zadavatelů, kteří byli z komunity ProZ.com vyloučeni. Takové zakázky jsou včas odstraněny. V ostatních případech, kdy na základě poskytnutých informací nebyl podvodník odhalen a zakázka byla schválena, by měli překladatelé uplatňovat postupy pro řízení rizik.

  Řízení rizik představuje soubor postupů, které mimo jiné mohou zahrnovat úspěšnou identifikaci klienta (ověřitelné kontaktní údaje a jejich ověření) a ověření klienta například v databázi Blue Board.

  Chcete-li se dozvědět více o řízení rizik, zveme vás na nadcházející webový seminář, který pro vás připravili naši pracovníci a který bude zpřístupněn zdarma na stránce Řízení rizik pro nezávislé překladatele a tlumočníky.

  Členové ProZ.com se mohou rovněž přihlásit k zasílání upozornění překladatelů na podvodné zprávy.


 • 2.21 - Jaké typy plateb mohu přijímat od zadavatelů?

  Zaprvé, pokud se zadavatel a překladatel zkontaktují prostřednictvím webu ProZ.com a dohodnou se na spolupráci, všechny podrobnosti budou dohodnuty mezi těmito dvěma stranami a server ProZ.com se jednání nijak neúčastní. Takže je na vás, abyste se s obchodním partnerem dohodli na způsobu a termínu platby.

  Existuje ovšem několik běžných způsobů pro provedení platby. Jedním z platebních způsobů je bankovní převod, dalším pak šeky. PayPal a Moneybookers jsou služby online, které umožňují převod peněz. Existuje také Western Union. Každý z těchto způsobů platby má své výhody a nevýhody. Některý může být vhodný pro malé projekty, jiný zas pro velké projekty. Vaše bydliště hraje také svoji roli.

  Toto téma bývá často námětem diskuzí na fórech ProZ.com, která lze volně prohledávat. Doporučujeme vám pročíst si diskuzní fórum Finanční záležitosti.


 • 2.22 - Mám otázku týkající se určité zakázky. Na koho bych se měl obrátit?

  Měli byste se obrátit přímo na zadavatele příslušné zakázky. ProZ.com nemá k dispozici žádné jiné informace než ty, které se zadavatel zakázky rozhodl uvést. Zadavatel zakázky nese odpovědnost za zadání správných informací. ProZ.com nemůže odpovídat na zprávy o zakázkách s nesprávnými odkazy nebo s nedostatečnými kontaktními informacemi. Máme k dispozici pouze takové informace, které se zadavatel zakázky rozhodl uvést.


 • 2.23 - Musím za nabídku platit?

  Jste-li nečlenem, můžete vložit peníze do své peněženky ProZ.com a každá nabídka pak bude uhrazena z ní. Odeslání jedné nabídky stojí 1 USD.

  Členové ProZ.com mohou zasílat nabídky neomezeně a zdarma.

  Poznámka: Do 1. ledna 2010 mohli nečlenové používat k zasílání nabídek také body browniz (100 bodů za nabídku). Nicméně po tomto datu musí nečlen zaplatit za právo zaslat nabídku 1 USD ze své peněženky ProZ.com.


 • 2.24 - Budu informován v případě, že odešlu nabídku na určitou zakázku, ale zakázku nezískám? Za jak dlouho?

  Zadavatel si prohlédne všechny nabídky, které obdrží. To může trvat několik dní – záleží na termínu projektu. Zadavatel je požádán, aby všem lidem, kteří k zakázce zaslali nabídku, poslal zprávu „Zatím žádná akce“, „Ne, děkujeme“ nebo „Přijato“. Uvědomte si, že zadavatel není povinen to udělat a pokud se rozhodne, že to neudělá, neobdržíte žádné oznámení o tom, zda jste byli vybráni nebo ne.


 • 2.25 - Kde mohu zobrazit historii zadaných zakázek zadavatele?

  Členové ProZ.com mohou zobrazit seznam zakázek zadaných zadavatelem kliknutím na tlačítko „Předchozí zadané zakázky“ ve spodní části políčka „Zakázku zadal“ přímo v zadané zakázce nebo kliknutím na tlačítko Další informace v oddíle Předchozí zadané zakázky v záznamu Blue Board zadavatele.


 • 2.26 - Mám k vyjádření zájmu o zakázku použít formulář nabídky nebo mám napsat klientovi přímo?

  Měli byste se řídit podle pokynů klienta. Pokud nejsou žádné pokyny uvedeny, požijte formulář pro zadání nabídky.

  V žádném případě byste neměl kontaktovat klienta přímo nebo mu volat, pokud klient požádá, abyste to nedělali. Takové chování vrhá špatné světlo na vás i na celé společenství ProZ.com a vede k nepříjemnostem, díky nimž téměř určitě zakázku *nezískáte*. Pokud pracovníci serveru ProZ.com obdrží stížnosti, že uživatel v rozporu s pokyny klienta kontaktoval zadavatele přímo, může být profil takového uživatele omezen nebo odstraněn ze systému.


 • 2.27 - Kam mohu ve své nabídce vložit překlad ukázky textu?

  Zadavatelé mají u klasické zakázky 2 možnosti při vkládání ukázky textu:

  • požadovat, aby byl překlad ukázky textu zaslán společně s nabídkou k zakázce.
  • nepožadovat překlad ukázky textu, ale ukázku poskytnout pouze pro referenci.
  Jestliže zadavatel poskytl ukázku textu, která má být přeložena a odeslána s nabídkou, pak byste měli vložit svůj překlad do pole Ukázka ve vaší nabídce. Pokud však překlad ukázky textu není požadován, pole Ukázka překladu není dostupné a svůj překlad můžete vložit přímo do textu nabídky k zakázce.


 • 2.28 - Na stránce zakázky je uvedeno, že splňuji kritéria pro předložení nabídky, ale nevidím tlačítko „Zaslat nabídku“. Proč?

  Pokud je v políčku pro zprávy v horní části zadání zakázky uvedeno, že splňujete kritéria pro zaslání nabídky na zakázku, a přesto stále nevidíte tlačítko „Zaslat nabídku“, zkontrolujte termín pro zasílání nabídek, abyste se přesvědčil/a, že zakázka není uzavřená, nebo se podívejte do horní části stránky zadání zakázky a přesvědčte se, že se zde není uvedena zpráva „Tato zakázka byla uzavřena“:


  Pokud zjistíte, že je zakázka stále otevřená, zkontrolujte část „Způsob kontaktování“ v zadání zakázky, abyste se přesvědčil/a, že zadavatel nepožádal, že chce být kontaktován přímo. V takovém případě se objeví e-mailová adresa nebo odkaz na kontaktování zadavatele e-mailem (a nebude zde žádné tlačítko „Zaslat nabídku“):


  Pokud je zakázka otevřená a přesto stále nevidíte volbu pro podání nabídky, zašlete požadavek na podporu. Můžete tak učinit kliknutím na odkaz „Pokud se vyskytne problém s touto zakázkou, obraťte se na pracovníky serveru“ ve spodní části zadání zakázky. Tím pomůžete pracovníkům podpory, aby se problémem dále zabývali.


 • 2.29 - Rodný jazyk a jazykové páry v zadání zakázky nejsou v souladu. Co mám dělat?

  Vezměte prosím na vědomí, že rodný jazyk požadovaný pro zakázku nemusí být vždy jedním z jazyků v projektu, ale často může být rodným jazykem zadavatele. Mnozí zadavatelé raději vykonávají aktivity pouze ve svém rodném jazyce.

  Přesto můžete zaslat požadavek na podporu a požádat zaměstnance, aby u zadavatele ověřil, zda nedošlo k chybě při výběru rodného jazyka, a případně změnil rodný jazyk v zadání zakázky, pokud zadavatel potvrdí, že rodný jazyk není správný.


 • 2.30 - Proč nemohu zadávat nabídky na určité zakázky?

  Zadavatelé zakázek mají možnost omezit skupinu uživatelů, kteří mohou zadávat nabídky na jejich zakázky, na základě určitých kritérií z profilu uživatelů. K takovým kritériím patří obecná specializace, úzká specializace, osvědčení, znalost softwaru, poloha, rodný jazyk. Neobdržíte upozornění na zakázky, na které nemůžete zaslat nabídku. Zadavatelé zakázky mohou také omezit odesílání odpovědí uživatelů na základě jejich stavu členství na webu ProZ.com. Což ovšem neznamená, že neobdržíte žádná upozornění na zakázky.

  Chcete-li přesně zjistit, proč nemůžete zaslat nabídku na určité zakázky, zaškrtněte informační políčko v horní části stránky zadávání zakázek:  Toto políčko zobrazí zadavatelem vybrané požadavky, které se neshodují s informacemi ve vašem profilu. Zároveň zde budete moci přejít k nástroji Aktualizace profilu a vhodným způsobem „[Upravit]“ informace ve svém profilu.


 • 2.31 - Proč jsou některé zakázky označeny jako „pouze pro členy“?

  Zadavatelé zakázek mohou dle vlastního uvážení a na základě svých vlastních důvodů omezit zakázky pomocí určitých kritérií, včetně úrovně členství (mezi ostatní kritéria patří: země, nástroje atd.)

  Někteří klienti si zvolí, že chtějí být kontaktováni pouze platícími členy. Jiní se rozhodnou po uplynutí určité doby zpřístupnit zakázky také neplatícím uživatelům.

  Časy uvedené u zakázek a doby, kdy je zakázka přístupná pouze pro členy, jsou stejně jako všechny ostatní časy na stránkách uvedeny v greenwichském čase (GMT)


 • 2.32 - Co znamená zpráva „Upozornění: zakázka je starší než 30 dní“?

  Vezměte na vědomí, že nelze podat nabídku k zakázce, která je starší než 30 dní. U zakázek, které byly zveřejněny před více než 30 dny a u nichž je jako způsob kontaktování uvedeno „Přímý kontakt“ (e-mailem), budou skryty kontaktní údaje zadavatele.

  Pokud se vám nezobrazují kontaktní údaje u zakázky, od jejíhož zveřejnění ještě neuplynulo 30 dní, a splňujete uvedená kritéria zadavatele, odešlete žádost o podporu s uvedením adresy URL této konkrétní zakázky. Nejprve si však ověřte, zda zadavatel zakázky neuvedl v části Způsob kontaktování, že chce být kontaktován prostřednictvím serveru ProZ.com (tlačítko Odeslat nabídku).


 • 2.33 - Získal jsem zakázku, ale zadavatel se mi už neozval...

  Web ProZ.com se zakázek nijak přímo neúčastní.

  Pokud jste od zadavatele obdrželi e-mailovou zprávu, znamená to, že vaše nabídka byla přijata a zadavatel vám chce projekt svěřit.


 • 2.34 - Nedostal/a jsem zaplaceno za práci, kterou jsem udělal/a. Co můžu dělat?

  ProZ.com neřeší právní ani profesionální záležitosti týkající se jakýchkoliv transakcí/kontraktů mezi poskytovateli služeb a zadavateli. Tento server je jen místem pro setkávání.

  Pokud však nebylo zaplaceno za 1) objednanou práci, která byla provedena a 2) odevzdána včas3) bez stížností na kvalitu, můžete zaznamenat tuto událost společně s LWA do databáze Blue Board.

  Na zadavatele se vztahují zásady ukončení členství.


  Poznámka: Pokud nahlásíte problém s nezaplacením, můžete být později požádání o doložení toho, že je váš záznam v souladu s pravidly Blue Board.


 • 2.35 - Proč server ProZ.com neurčuje minimální sazbu za překlad?

  Několikrát bylo navrhováno, aby pracovníci serveru zavedli nějakou formu technického mechanismu pro určování minimálních sazeb. I když server ProZ.com zavedl určité mechanismy, které mohou pomoci stabilizovat sazby (viz Často kladené otázky o sazbách), nemá v blízké budoucnosti v úmyslu spustit jakýkoli mechanismus pro určování minimálních sazeb, a sice z následujícího důvodů:

  Jsme přesvědčeni, že každý člen by měl mít právo sám si určit své minimální sazby. K dispozici je kalkulátor sazeb, který uživatelům pomůže při nutných úvahách, a nabízíme volitelné filtry, takže si uživatelé stránek mohou nastavit své vlastní minimální sazby. To je v souladu s filozofií webu nezasahovat do obchodních záležitostí svých členů.

  Pokud takový důvod nestačí, vezměte v úvahu, že:
  (1) I kdyby bylo koncepčně možné a vhodné stanovit minimální sazbu, neměli bychom v současné době žádné prostředky na prosazení takového požadavku.
  (2) To, zda jsou snahy o stanovení minimální sazby legální nebo ne, zůstává nadále otevřenou otázkou, ke které jsme zatím nezískali dostatečné informace (názory právníků jsou vítány: http://www.proz.com/support)
  (3) Ostatní weby se pokoušely minimální sazby stanovit, ale nemělo to žádný zjevný účinek.

  Je v zájmu překladatelů i webu ProZ.com, aby účtované sazby odpovídaly požadavkům naší náročné profese. Pracovníci webu ProZ.com za tímto účelem vždy vítali a podporovali komunikaci a spolupráci překladatelů ohledně právních otázek. Přesto se ale domníváme, že určování sazeb je (a mělo by být!) v rukou poskytovatelů služeb.


 • 2.36 - Co jsou automatická doporučení?

  Automatická doporučení se zadavateli zobrazí po zadání zakázky. Systém ProZ.com automaticky vybere prvních pět členů ProZ.com, kteří nejlépe splňují kritéria dotyčné zakázky. Zadavateli se zobrazí seznam těchto překladatelů a přímý odkaz, prostřednictvím kterého je lze kontaktovat. Zadavatelé si tak ušetří čas a nepříjemnosti a členové ProZ.com získají více publicity, která vede k vyššímu počtu nabízených zakázek.

  Příklad automatických doporučení:
 • 2.37 - Nabízí server ProZ.com textovou reklamu (jako např. Google), abych mohl propagovat své služby?

  Textové reklamy lze zakoupit na stránce adresáře. Chcete-li získat další informace, přejděte na Můj ProZ.com > Moje textové inzeráty > Informace

  Mnoho uživatelů, kteří si zakoupili tyto textové inzeráty, si je kupují znovu, což má znamená, že přinášejí výsledky. Úvodní cena je 20 USD. Stojí za úvahu si textové inzeráty vyzkoušet.


 • 2.38 - Byla zadána zakázka s uvedením rozpočtu zadavatele, který je pod hranicí zákonem stanovené minimální sazby v některých zemích. Je možné ji odstranit?

  Pokud je porušení zákona přímé (např. 2 jednotky za hodinu tam, kde je minimální mzda 4 jednotky za hodinu), pošlete prosím požadavek na podporu, aby mohli pracovníci serveru zvážit odstranění této zakázky. (Zadání zakázky však nelze odstranit na základě předpokladů týkajících se sazeb za práci.) Pokud se domníváte, že došlo k porušení těchto zásad, nahlaste to prostřednictvím online systému podpory (odkazy pro takové oznámení najdete ve spodní části každého zadání zakázky).

  Zásady „zákonem stanoveného minima“ by se mohly aplikovat například pro interní pracovní pozici, kde je koncepce mzdy za práci naprosto odpovídající. I když se ve většině případů zásady nemusí vztahovat na nezávislé překladatele, byly zavedeny, aby pomohly pokrýt právní aspekty odměňování jazykových odborníků.

  Tým ProZ.com si uvědomuje, že zásady bude možno použít na velmi malý počet případů, ale jedná se o další způsob budování struktury respektu k odměně jazykových odborníků.

  Nebylo účelem zásad, aby se staly referenčním údajem nebo aby se používaly jako měřítko toho, kolik by měl účtovat nezávislý profesionál nebo kolik by měl vydělávat na určité zakázce. To v žádném případě.

  Na ProZ.com Wiki se začalo pracovat na článku Minimální mzda podle jednotlivých zemí, který odkazuje na stávající dokumentaci o zákonem povolené minimální mzdě v různých zemích. Doporučujeme překladatelům, aby se na tyto informace podívali a případně je rozšířili tam, kde bude potřeba.


 • 2.39 - Mohu upravit svou nabídku poté, co jsem ji odeslal/a?

  Ne. Po odeslání již není možné nabídky upravovat, a pokud byly odebrány, nelze je ani znovu odeslat. Pokud jste však udělali ve své původní nabídce chybu nebo jste zapomněli uvést nějakou důležitou informaci, můžete nabídku doplnit na stránce Moje nabídky, kde vyberete danou nabídku a zadáte novou informaci do pole ve spodní části této stránky.


 • 2.40 - Jak mohu zjistit, jaké jsou opravdu běžné sazby?

  Článek Stanovení sazeb a poplatků z pohledu překladatele obsahuje odkazy na údaje o sazbách shromážděných v ProZ.com odbornými asociacemi apod. Metodologie ke zjištění toho, kolik vy máte účtovat, aby částka odpovídala vašim finančním potřebám a cílům, je také obsažena v tomto průvodci.


 • 2.41 - Pokud si mohu stanovit jakoukoliv cenu, proč bych se díval/a na rozpětí klientova rozpočtu?

  Nemusíte. Někteří lidé chtějí znát rozpětí klientova rozpočtu, aby neztráceli čas tvorbou nabídky, pokud je nízká nebo nulová naděje, že klient bude ochoten zaplatit jejich ceny.


 • 2.42 - Byla zveřejněna zakázka obsahující variantu jazyka, která podle mého názoru neexistuje. Je to povoleno?

  Podle bodu č. 6 hlavních zásad ProZ.com jsou to zadavatelé zakázek, kdo definují způsob, jakým prezentují své potřeby komunitě. Akademické úvahy o tom, zda varianta jazyka existuje či neexistuje, zde nejsou relevantní. Toto je pouze určitý kanál, přes který zadavatel dále specifikuje požadavek na překlad. Informace v tomto políčku se nepoužívají pro filtrování překladatelů, a proto nebude nikdo ze zakázky vyloučen. • Main - Top


 • 3 - Překladatelské centrum

 • 3.1 - Co je to překladatelské centrum?

  Překladatelské centrum (“Powered by ProZ.com”) je nástroj, který umožňuje společnostem efektivně nasměrovat práci na své překladatele, udržovat krok s jejich projekty a udržovat krok s komunikacemi souvisejícími s projektem i informacemi o platbách na jednom praktickém místě.


 • 3.2 - Je překladatelské centrum systémem správy překladů (translation management system, zkr. TMS)?

  Ne, je to jednodušší a z hlediska používání srozumitelnější než většina systémů TMS. V zásadě je to systém zasílání oznámení/pozvání a něco jako „one-stop shop“, aby se dařilo sledovat vaše projekty, související komunikace a faktury.


 • 3.3 - Proč společnosti využívají překladatelského centra?

  Aby byli organizovanější a mohli řídit více projektů s menším úsilím. Nahrazuje to e-mail.


 • 3.4 - Mohu si to individuálně nastavit se svým logem?

  Ano.


 • 3.5 - Kolik stojí využívání Překladatelského centra?

  Cena je zahrnutá ve vašem členském poplatku Proz.com Business.


 • 3.6 - A co soukromí a bezpečnost dat?

  ProZ.com je držitelem certifikátu TRUSTe, což znamená, že musí splňovat světové normy pro zpracování soukromých údajů, včetně standardů USA, EU a ostatních míst. Další informace viz politika ochrany osobních údajů ProZ.com


 • 3.7 - Co když moje společnost vyžaduje další ochrany?

  Zeptejte se!


 • 3.8 - Jací překladatelé budou pracovat na mých projektech?

  Překladatelé, které pozvete.


 • 3.9 - Mohu využívat platformu pro výběr lidí?

  Zatím ne. Toto je však požadovaná funkce a plánujeme, že ji brzy přidáme.


 • 3.10 - Mohou překladatelé používat své přihlašovací údaje ProZ.com?

  Ano. Mohou si také přenést údaje ze svého profilu na vaši instanci platformy. Díky tomu bude jednodušší udržovat údaje, které máte o každém překladateli „čerstvější“.


 • 3.11 - Mohu mít na platformě překladatele, kteří nejsou uživateli ProZ.com?

  Ano.


 • 3.12 - Mohu spravovat smlouvy, které mám uzavřené se svými překladateli, použitím platformy?

  Ano. Můžete ukládat administrativní poznámky v profilech, s přiloženými soubory. Tyto poznámky vám například umožní uložit jakoukoliv smlouvu uzavřenou s překladatelem, nahrát podepsanou dohodu o mlčenlivosti a zaznamenat jakýkoliv výjimečný případ dobrého nebo naopak problematického výkonu.


 • 3.13 - Seskupuji své překladatele do týmů pracujících na stejných tématech. Mohu to dělat?

  Ano. Můžete sestavit tolik týmů, kolik chcete, s překladateli ve vašich skupinách. Když vytvoříte pracovní objednávku, která může zahrnovat několik zakázek (různé cílové jazyky), můžete zahrnout, nezávisle pro každou zakázku:

  * Všechny překladatele splňující podmínky (například všechny překladatele v odpovídajícím jazykovém páru)
  * Všechny členy týmu
  * Pouze členy týmu splňující podmínky (patřící k týmu a také odpovídajícímu jazykovému páru)


 • 3.14 - Jak se přidělují úkoly překladatelům?

  Bez ohledu na to, zda jste přiřadili zakázku celé skupině nebo týmu, svým překladatelům můžete přidělit úkoly dvěma způsoby: automaticky a manuálně.

  * V případě manuálního přidělení bude PM editovat úkol, aby jej přidělil jednomu z platných překladatelů.
  * V případě automatického přidělení obdrží platní překladatelé oznámení, v nichž budou vyzváni, aby přijali vaše úkoly. Jakmile byly přijaty všechny úkoly, nebudou se odesílat žádná další oznámení a zakázka se zablokuje, čímž se eliminuje riziko, že by dva překladatelé pracovali na stejném souboru. Můžete odstranit překladatele z fronty, přidat vhodné překladatele do fronty nebo posílat přímou zprávu překladateli.


 • 3.15 - Existuje volba umožňující klientům získat přístup k překladatelskému centru napojenému na Proz.com?

  Ano. Záleží na vás, zda dáte nebo nedáte svým klientům přístup.


 • 3.16 - Může být velký soubor rozdělen a přidělen různým překladatelům?

  Je možné uvést velký soubor jako zdroj v objednávce práce a poté jej rozdělit na menší části tak, že každá část se přiřadí k samostatnému úkolu, který může být přidělen jinému překladateli. V případě vícejazyčné pracovní objednávky rozdělení zdrojového souboru v jedné ze zakázek bude stačit k tomu, aby se provedlo stejné rozdělení ve všech ostatních zakázkách pracovní objednávky. Výhodou této operace bude to, že všichni překladatelé a PM budou sdílet stejnou pracovní stránku a budou si moci vyměňovat text a soubory pomocí správ „in-page“, pokud budou například potřebovat koordinovat terminologii. Jakmile budou překlady hotové, jednotlivé části se mohou externě poskládat dohromady a poté se může vytvořit nový úkol, jemuž se přidělí editor pro zajištění jednotnosti a kvality.


 • 3.17 - Jak mohu spravovat referenční soubory?

  Referenční soubory je možné nahrát, když se vytvoří objednávka práce, a tyto soubory se zobrazí ve všech souvisejících zakázkách a stránkách, na nichž se zakázky zveřejňují. Je také možné publikovat referenční soubory, které jsou konkrétně spojeny s určitou zakázkou vícejazyčné pracovní objednávky. Můžete zároveň nahrávat soubory klientů, které budou prezentovány jako referenční informace ve všech zakázkách zveřejněných jménem tohoto klienta.


 • 3.18 - Mohu přiřadit své pracovní kódy (a klientovy kódy) k objednávce práce?

  Nová objednávka má interní číslo, které se zobrazuje na konci adresy URL, ale jsou zde i další dvě důležitá čísla objednávek:
  * Interní číslo objednávky, které lze automaticky indexovat a formátovat ve flexibilní kombinaci měsíce, roku a numerického pole.
  * Číslo objednávky zákazníka, kde je možné vkládat manuálně číslo přidělené objednávce klientem
  Obě čísla je možné využívat jako vyhledávací kritéria pro objednávky a zakázky. Všechny zakázky v objednávce práce budou sdílet stejná čísla objednávky • Main - Top


 • 4 - ProZ.com Connect!


  Finding candidates in Connect:  You may also be interested in:

 • Video: Finding candidates in Connect: updates

 • Video: Post a job quickly in Connect

 • Video: Connect: Why and how to close the communication loop with candidates
 • 4.1 - Jaké hodnoty platforma ProZ.com Connect! nabízí v porovnání se standardním systémem zakázek a veřejným adresářem?

  • Časové úspory při hledání jazykových specialistů – až 50 %. Nový průvodce požadavky a vyhledávač platformy Connect! nabízí velmi efektivní způsob filtrování, který umožní najít vhodné překladatele rychleji.

  • Rychlejší odezva od překladatelů. Protože používáte platformu Connect! k získávání zdrojů pro své prémiové zakázky, získávají vaše poptávky v rámci sítě vyšší viditelnost a překladatelé jim věnují větší pozornost, když od vás obdrží zprávu.

  • Správa kandidátů. Můžete filtrovat odpovědi, komunikovat s kandidáty prostřednictvím pohodlného centra zpráv a snadno organizovat vámi zvolené překladatele on-line. Navíc můžete hodnotit své oblíbené překladatele a uchovávat o nich informace.

  • Vyšší úroveň flexibility a kontroly. Ještě než zakázku zadáte, budete mít přehled o tom, kdo se o ní dozví. K účtu pro získávání zdrojů a správu kandidátů bude mít navíc přístup pouze vaše společnost, a tak přehled o získávání zdrojů zůstane privátní a nebude viditelný pro vaši konkurenci nebo vaše klienty.

  • Širší dosah. U některých jazykových párů nabízí služba Connect! přístup k mnohem více překladatelům než při použití veřejného adresáře.


 • 4.2 - Jaký je rozdíl mezi službou ProZ.com Connect! a firemním členstvím?

  V souvislosti se získáváním zdrojů a správou jazykových specialistů vám nabízí platforma ProZ.com Connect! větší možnosti.

  Díky firemnímu členství získáváte v rámci komunity statut společnosti, která podporuje ProZ.com, a máte tak možnost propagovat svoji společnost ve speciálním adresáři firem. Jednou z výhod firemního členství je také možnost využít základní funkce platformy ProZ.com Connect!. Další informace.


 • 4.3 - Jak a proč byla vytvořena platforma ProZ.com Connect!?

  Vývoj této platformy – spolu s testováním beta verze a zkušebním provozem – trval 10 měsíců a na spolupráci se podílelo 25 vybraných zákazníků. Mezi těmito zákazníky bylo šest z dvaceti největších jazykových společností na světě a řada několik globálních firem, které nakupují překladatelské služby, včetně jedné z žebříčku Global 100. Na vývoji programu se podílelo i mnoho středně velkých jazykových společností, jedna z nich měla dokonce pouze dva zaměstnanci.

  Jsme toho názoru, že tradiční postupy při získávání překladatelů, tj. prohledávání velkého množství životopisů a sledování kandidátů pomocí tabulek a e-mailů, zabírají společnostem při hledání vhodných kandidátů příliš mnoho času – navíc jde často o urgentní zakázky. Z tohoto důvodu mnoho jazykových společností navázalo úzkou spolupráci s ProZ.com a byla vytvořena platforma, která tyto dlouhodobé a nákladné problémy řeší.


 • 4.4 - Jaký je rozdíl mezi zakázkami Connect! a „klasickým“ systémem zakázek.

  Zakázky Connect! jsou ty, které jsou zadány prostřednictvím platformy ProZ.com Connect! Zakázky Connect! umožňují zadavatelům přesněji definovat požadavky a přesněji vybrat požadované jazykové profesionály s ohledem na konkrétní zakázku. Zakázky Connect! se zobrazují pouze těm členům, jejichž profily odpovídají požadavkům, které zadavatel definoval.

  „Klasický“ systém zakázek se vztahuje k původnímu systému pro zadávání zakázek na webu ProZ.com. „Klasické“ zakázky jsou do určité míry viditelné pro všechny uživatele stránek.


 • 4.5 - Co je prémiová zakázka?

  Zakázka je prémiová, pokud je sazba v rámci projektu alespoň tak vysoká jako sazby na trhu pro daný jazykový pár a celková odměna pro překladatele je alespoň 100 EUR.


 • 4.6 - Kdo rozhoduje o tom, zda zakázka je či není označena jako „prémiová“?

  Prozatím jsou to právě klienti využívající platformu Connect!, kteří určují, zda zakázka vyhovuje výše uvedené definici a je tedy označena jako „prémiová“.

  Pověst společnosti však může utrpět, pokud je zakázka označena jako prémiová, ale potenciální kandidáti ji za prémiovou nepovažují. Je tedy ve vlastním zájmu zadavatele, aby zakázky, které chce označit jako prémiové, vybíral pečlivě.

  Pokud se domníváte, že zakázka zadaná jako prémiová nesplňuje výše uvedené podmínky, zadejte prosím požadavek na podporu a uveďte konkrétní zadání zakázky a příslušnou adresu URL.


 • 4.7 - Mohu si udělat duplikát ze zadané zakázky a použít jej pro novou zakázku?

  Ano, můžete si udělat kopii ze zadané zakázky Connect!. Tu uděláte tak, že otevřete novou zakázku Connect! a kliknete na informace Kopie z předchozí zakázky v levém horním rohu. Vyberte si zakázku, ze které chcete zkopírovat informace, a budete přesměrováni na stránku Upravit požadavky.


 • 4.8 - Systém mi neumožňuje získat přístup k platformě Connect! Proč?

  Pokud je váš profil spojen se společností, jejíž záznam v databázi Blue Board ProZ.com má nízkou průměrnou hodnotu LWA (méně než 2,5 v uplynulých 12 měsících) nebo u které je jiná aktivní stížnost na špatnou platební morálku, váš přístup k platformě Connect! může být zablokován. Zkontrolujte políčko Přidružení ve svém profilu nebo přímo přidružení vašeho profilu na Blue Board.

  Pokud nebudou ve vašem profilu žádná přidružení na Blue Board, můžete podat požadavek na podporu.


 • 4.9 - Posílání/přijímání souborů

 • 9.1 - Jak mohu posílat soubory ostatním uživatelům serveru?

  Soubory lze poslat libovolnému uživateli ProZ.com kliknutím na odkaz Poslat soubor (beta)... v horní části stránky profilu adresáta. Mělo by se zobrazit místní okno, které umožní vybrat soubor ze seznamu nedávno nahraných souborů nebo nahrát nový soubor. Zároveň budete moci specifikovat typ souboru (pracovní soubor, překladová paměť, glosář, referenční soubor, kontrakt, faktura, profesní životopis nebo jiný typ). Na závěr lze k poslanému souboru přidat komentář.

  Upozorňujeme, že funkce Poslat soubor (beta)... je určena k posílání souborů souvisejících s prací. Použití tohoto nástroje pro jiné účely není povoleno.


 • 9.2 - Mohu poslat v jednu chvíli zároveň více souborů více uživatelům tohoto webu?

  Ne. Můžete sice poslat tolik souborů, kolik potřebujete, více než jednomu uživateli, ale ne zároveň.

  Chcete-li poslat několik souborů více než jednomu uživateli, musíte navštívit profil každého uživatele a použít funkci Poslat soubor (beta)..., jak je popsáno v odstavci 4.7.1, jedenkrát pro každý soubor.


 • 9.3 - Jaké typy souborů lze odeslat/přijmout?

  Můžete odeslat soubory .doc, .pdf, .ttx, .rtf, .txt, .odt, .docx, .odg, .xls, .csv, .tmw, .zip, .iix, .mdf, .mtf, .ods, .xml, .itd, .log a .wps s texty k překladu, texty pro referenci, smlouvy, překladové paměti, glosáře, faktury, životopisy a další dokumenty související se zakázkou.


 • 9.4 - Jaká je maximální velikost souborů, které lze odeslat/přijmout?

  Velikost odesílaných souborů je omezena na 5 MB.


 • 9.5 - Dostanu upozornění, že mi přišly soubory?

  Ano. Upozornění vám bude zasláno e-mailem vždy, když vám někdo pošle soubor pomocí funkce Poslat soubor (beta)... ve vašem profilu.


 • 9.6 - Kde si mohu prohlédnout přijaté/odeslané soubory?

  Chcete-li zobrazit seznam odeslaných a přijatých souborů, v záložce Můj ProZ.com vyberte možnost Moje soubory.


 • 9.7 - Mohu také nahrát soubory do ˜části „Moje soubory“?

  Ano. Můžete nahrát soubor do části „Moje soubory“ kliknutím na odkaz Nahrát soubor v levém horním rohu stránky Moje soubory.

  Mějte na paměti, že maximální velikost každého souboru, který budete nahrávat, je 5 MB.


 • 9.8 - Jaké typy souborů mohu nahrát do složky Moje soubory?

  Můžete nahrát tyto typy souborů: .doc, .pdf, .ttx, .rtf, .txt, .odt, .docx, .odg, .xls, .csv, .tmw, .zip, .iix, .mdf, .mtf, .ods, .xml, .itd, .log a .wps.

  Nezapomeňte, že překladové paměti a glosáře můžete nahrávat do oddílu TM a termíny ve složce Moje soubory. Velikost souborů v oddíle TM a termíny je omezena na 10 MB (20 MB pro firemní členy).


 • 9.9 - Mohu uchovávat soubory v části „Moje soubory“ po dlouhou dobu?

  Ano. V současné době není žádný časový limit. Určíte si vlastní dobu podle využitého prostoru.


 • 9.10 - Mohou jiní lidé získat přístup ke složce „Moje soubory“?

  Pokud uložíte své soubory jako firma, ostatní uživatelé v této firmě budou moci vidět soubory, které jste nahrál/a.

  Přístup k vašim překladovým pamětím a glosářům však budete mít jenom vy.


 • 9.11 - Existuje nějaké omezení velikosti paměti pro uložení mých souborů?

  Ano. Maximální velikost nahrávaných souborů je 60 MB pro profesionální členy a 100 MB pro firemní členy.


 • 9.12 - Jak mohu odstranit soubory?

  Chcete-li soubor odstranit, klikněte jen na název souboru a potom na Odstranit tento soubor.


 • 9.13 - Jak mohu stáhnout přijaté soubory?

  Chcete-li stáhnout soubor, stačí kliknout na oranžovou ikonku vedle názvu souboru.


 • 9.14 - Jak mohu získat jistotu, že stažení souboru je bezpečné?

  U přijatých souborů můžete zjistit případný virus kliknutím na název přijatého souboru a potom na Analyzovat soubor. Pokud je soubor v pořádku, dostanete zprávu „OK“. Pokud je však soubor narušený, objeví se chybová zpráva s podrobnými údaji v horní části stránky informací o souboru.


 • 9.15 - Dostanu upozornění, že odeslané soubory byly přijaty?

  Bude vám zasláno upozornění, že si příjemci stáhli soubory, které jste jim poslali, nikoli oznámení, že je přijali.


 • 9.16 - Mohu uvést konkrétní jazyk a oblast pro své soubory TM a glosáře?

  Ano. Můžete uvést konkrétní jazyk a/nebo oblast pro svou překladovou paměť a soubory glosářů kliknutím na tlačítko [Upravit] vedle konkrétního souboru v části TM a termíny. • Main - Top • 5 - Zakázky s předběžnou kvalifikací

  Podívejte se na záznam obrazovek (screencast) vysvětlující zakázky s předběžnou kvalifikací na ProZ.com zde.

 • 5.1 - Co je to zakázka s předběžnou kvalifikací?

  Rychle realizovat malou zakázku může chvíli trvat. Poskytovatelům služeb je třeba zavolat, poslat jim e-mail, abyste zjistili, kdo z nich je k dispozici, dále musíte zaslat soubory k překladu, vystavit objednávku a to vše ještě před zahájením práce samotné. To představuje ztrátu času pro zadavatele zakázek i pro poskytovatele služeb.

  Zakázky s předběžnou kvalifikací jsou řešením pro takovou situaci – šetří váš čas a realizace vašeho projekt bude rychlejší. Nahrajte soubory, vyberte, s kým chcete spolupracovat, přidělte zakázku jednomu z předem vybraných dodavatelů a počkejte na vyhotovení zakázky!


 • 5.2 - Jak fungují zakázky s předběžnou kvalifikací?

  Zakázky s předběžnou kvalifikací jsou nástrojem k zefektivnění procesu přidělování jazykových zakázek kvalifikovaným poskytovatelům služeb.

  1. Zadavatel vloží zakázku a vybere kvalifikované poskytovatele služeb, kteří jsou po skupinkách automaticky osloveni.

  2. První dostupný poskytovatel služeb přijme zakázku, vygeneruje se číslo objednávky.

  3. Poskytovatel služeb dokončí práci, doručí soubor a odešle fakturu.


 • 5.3 - Jak se liší zakázky s předběžnou kvalifikací od ostatních zakázek na ProZ.com?

  Klíčové rozdíly v procesu zadávání zakázek s předběžnou kvalifikací jsou následující:

 • Zadavatelé mohou pracovat se svými stálými, předem schválenými poskytovateli služeb.

 • Kompletní pracovní materiály a podmínky se poskytují předem.

 • První předběžně kvalifikovaný poskytovatel, který přijme zakázku, ji dostane a může okamžitě začít pracovat.

 • Výzvy se postupně zasílání poskytovatelům na seřazeném seznamu (nikoliv všem najednou).


 • 5.4 - Jaké výhody pro zadavatele mají zakázky s předběžnou kvalifikací?

  Pokud zadáváte jazykovou zakázku, systém předběžné kvalifikace zakázek ProZ.com nabízí následující výhody:

 • vyšší efektivitu řízení dodavatelského řetězce, eliminuje se zdržení před zahájením práce;

 • pracuje se s předběžně kvalifikovanými zdroji snáze a rychleji;

 • je zde možnost automaticky kvalifikovat nového poskytovatele služby, pokud stávající zdroje nejsou k dispozici.


 • 5.5 - Jaké výhody přinášejí zakázky s předběžnou kvalifikací poskytovatelům služeb?

  Zakázky s předběžnou kvalifikací nabízejí poskytovatelům služeb tyto výhody:

 • Žádné cenové nabídky – jste předem vybráni a pokud máte o zakázku zájem, stačí ji jednoduše přijmout.

 • Kompletní materiály a podmínky zakázky jsou dostupné předem, abyste mohli zakázku vyhodnotit.

 • Zrychluje zadávání zakázek od vašich pravidelných klientů.


 • 5.6 - Kdo může zadávat zakázky s předběžnou kvalifikací?

  Zakázky s předběžnou kvalifikací mohou podávat plní členové ProZ.com a firemní členové za podmínky, že jejich průměrné hodnocení LWA v databázi Blue Board není nižší než 3 a že v záznamech Blue Board nemají žádné nevyřízené zprávy o neplacení.


 • 5.7 - Kde mohu zadat zakázku s předběžnou kvalifikací?

  Chcete-li zadat zakázku s předběžnou kvalifikací, klikněte na záložku Zakázky v horní části webu a vyberte možnost Zadat zakázku. Potřebujete-li více informací, kliknutím sem spustíte video s návodem.


 • 5.8 - Kdo může odpovídat na zakázky s předběžnou kvalifikací?

  Na pozvánku k zakázce s předběžnou kvalifikací mohou odpovídat všichni platící či neplatící členové ProZ.com. Na nabídku s předběžnou kvalifikací budou moci odpovědět pouze ti, které zadavatel pozval. • Main - Top


 • 6 - Zadávání soukromých zakázek

 • 6.1 - Co je zadávání soukromých zakázek?

  Zadávání soukromých zakázek je podobné jako v případě ostatních zakázek zadávaných na webu ProZ.com, ale s tím rozdílem, že se tyto zakázky zobrazují pouze určitým, vhodným poskytovatelům služeb. Ostatním se nebudou zobrazovat identifikační údaje k zadané zakázce (ačkoli určité všeobecné informace, např. jazykový pár a obor, mohou být uvedeny veřejně, aby bylo možné sledovat aktivitu a trendy celého trhu).


 • 6.2 - K čemu slouží zadání soukromé zakázky?

  Může se stát, že zadavatel, který by jindy zveřejnil zakázku na webu ProZ.com, tak nechce učinit, protože nechce, aby jeho vyhledávání poskytovatelů služeb bylo veřejně dostupné (např. jeho klientům nebo konkurenci). Zadání soukromých zakázek umožňuje zadavatelům zpřístupnit tyto možné zakázky vhodným poskytovatelům služeb na webu ProZ.com. Ačkoli tento způsob zadávání může snížit počet zadaných zakázek, které se zobrazují určitému uživateli, cílem je zvýšení celkového počtu zakázek realizovaných prostřednictvím webu ProZ.com a zlepšení relevance zadaných zakázek dostupných jednotlivým poskytovatelům.


 • 6.3 - Jak se určí poskytovatelé splňující kritéria pro soukromou zakázku?

  Zadavatel může explicitně specifikovat poskytovatele, kteří splňují kritéria. Systém může zkusit automaticky identifikovat poskytovatele, kteří splňují kritéria, pokud to zadavatel povolí. Systém může za tímto účelem vyhledávat poskytovatele s relevantními jazykovými páry, určitým rodným jazykem, oborem specializace apod. Také se zohledňují předvolby zadavatele týkající se upozorňování na zakázky. Berou se v úvahu také předchozí vztahy mezi zadavatelem a poskytovatelem včetně hodnocení, které dříve jeden o druhém napsali.


 • 6.4 - Jak mohu být považován/a za vhodného poskytovatele pro větší množství zadaných soukromých zakázek?

  Postarejte se o to, aby byl váš profil kompletní, aby vás systém našel, až bude hledat vhodné poskytovatele s vaší kvalifikací. (Kompletnost profilu je důležitá také proto, aby vás potenciální klienti snáze našli přes adresář ProZ.com, internetové vyhledávače apod.)


 • 6.5 - Proč nemám přístup k určité soukromé zakázce? Domnívám se, že splňuji potřebná kritéria.

  Zadavatelé mohou velmi podrobně určovat seznam vhodných poskytovatelů služeb pro své zadané zakázky. Zadavatel se může rozhodnout, že zadanou zakázku zašle konkrétnímu seznamu poskytovatelů, bez ohledu na údaje v jejich profilu.


 • 6.6 - Podléhají schválení také soukromé zakázky?

  Ano. Soukromé zakázky schvalují pracovníci ProZ.com v souladu s pravidly serveru pro vkládání zakázek. Zadávání soukromých zakázek je stejné jako zadávání jiných klasických zakázek s výjimkou případů, kdy k nim mají přístup jen poskytovatelé splňující určitá kritéria.


 • 6.7 - What are social network private jobs?

  Social network private jobs are job postings generated semi-automatically from job offers made in social networks to give these offers better exposure and reach more suitable service providers than they could reach in the noise of social networks.

  For the time being, only job offers made through the the ProZ.com translators and interpreters Facebook group are brought to the site in the form of job postings. Just as jobs posted privately through ProZ.com, social network private jobs are only visible to a specific list of eligible service providers (selected based on language pairs, native language, field of expertise, etc.) • Main - Top


 • 7 - Překlad na klíč – poskytovatel služeb

 • 7.1 - Co je to překlad na klíč?

  Překlad na klíč je služba ProZ.com, která pomáhá klientům a překladatelům realizovat zakázky na rychlé překlady s minimálními režijními náklady. Klient odešle text, provede úhradu a poté přijme překlad. Překladatel přijme zakázku (pokud o ni má zájem) a text přeloží.

  Není nutné podávat žádnou nabídku, protože parametry zakázky se určují předem. Ceny jsou fixní, takže není třeba je sjednávat. Klienti platí předem a garantem úhrady je ProZ.com. Na celou zakázku je možné se podívat před jejím přijetím, úhrada bude provedena krátce po dokončení překladu. Vše, co překladatel musí udělat, je vyhotovit překlad.


 • 7.2 - Jak dostanu zaplaceno?

  Platba bude převedena do vaší peněženky na ProZ.com během 15 dnů po úspěšném dodání, a to pouze v amerických dolarech. Viz smlouva s poskytovatelem služby, kde najdete více podrobností.


 • 7.3 - Platí se nějaký poplatek za přijetí platby prostřednictvím peněženky na ProZ.com?

  ProZ.com neúčtuje žádný poplatek za zpracování výběrů z peněženky, ale vy jste odpovědni za placení poplatků za transakce třetím stranám. Viz stránka peněženky, kde najdete více informací.


 • 7.4 - Jak probíhá fakturace?

  V současné době systém neshromažďuje ani nevystavuje faktury překladatele pro klienta. Pokud má váš finanční úřad specifické požadavky na fakturaci, možná nebudete moci využívat službu překladu na klíč v současné podobě. Pokud potřebujete fakturu kvůli účetnictví, můžete zvážit možnost vytvořit fakturu ve svém systému jako zástupný dokument pro transakci. Pokud se ukáže, že je poptávka po této službě, bude do systému přidána možnost fakturace.


 • 7.5 - Jak se řeší daně?

  Jste odpovědní za plnění daňových povinností, které vzniknou v souvislosti s vaší platbou. Má se za to, že částka veškerých splatných daní je zahrnuta v celkové nabízené platbě za vykonanou práci.

  V současné době systém neprovádí žádný výpočet ani výběr daní. Pokud bude váš daňový úřad požadovat, abyste vybírali nebo platili daně z takových transakcí, je vaší zodpovědností vyřešit to mimo systém překladu na klíč. Pokud vám není jasné, jaké máte daňové povinnosti při využívání této služby, doporučujeme, abyste zatím službu nevyužívali.


 • 7.6 - Jak se určují sazby?

  V současné době, kdy je systém ve fázi „beta“, jsou ceny záměrně zjednodušené jako zástupný objekt pro budoucí vývoj. Bez ohledu na podrobnosti zakázky účtuje v současné době systém klientovi cenu vypočtenou na základě sazby za zdrojové slovo pro příslušného poskytovatele a poplatek za transakci pro ProZ.com podle počtu zdrojových slov. Pevná sazba se nabízí poskytovatelům služby splňujícím předpoklady, kteří se mohou rozhodnout, zda zakázku přijmou nebo odmítnou.

  Pokud se ukáže, že je poptávka po překladatelských službách na klíč, bude vytvořen detailnější model tvorby cen na bázi údajů z reálného světa a vzorců používání.


 • 7.7 - Jak postupovat v případě, že má klient výhrady ke kvalitě mého překladu?

  Budete mít možnost opravit případné nedostatky, které byly ve vašem překladu zjištěny. Jestliže klient nebude spokojen ani s opravou překladu nebo existuje nějaký jiný spor, bude celá záležitost vyřešena dle přiměřeného uvážení pracovníků ProZ.com. Takovým řešením může být pouze částečná úhrada sjednané částky nebo neuhrazení celého překladu. Podrobnosti viz smlouva s poskytovatelem služeb.


 • 7.8 - Jak mám postupovat, pokud nemohu překlad dodat včas?

  Uvědomte prosím pracovníky ProZ.com co nejdříve, pokud vzniknou okolnosti, které by mohly zabránit včasnému dodání překladu ve sjednaném termínu. Jestliže nedodáte překlad včas, nebudete mít nárok na jeho úhradu a zakázka může být přidělena jinému poskytovateli služeb. Můžete být rovněž vyloučeni z přidělování dalších zakázek. Podrobnosti viz smlouva s poskytovatelem služeb.


 • 7.9 - Jak se vybírá překladatel pro překlad na klíč? Jaká se používají kritéria k určení vhodnosti překladatele?

  Když se zadá objednávka překladu na klíč, systém identifikuje vhodné poskytovatele dle různých kritérií a osloví je postupně po skupinkách, dokud jeden z nich zakázku nepřijme. Vhodnost překladatele a jeho pořadí se určují například podle následujících kritérií (uvedená kritéria nejsou řazena podle důležitosti):

  * statut Certified PRO;
  * rodný jazyk;
  * zdůraznění jazykového páru;
  * uvedené zkušenosti v oboru;
  * momentální dostupnost a časové pásmo;
  * záznam o předchozích překladech na klíč;
  * dřívější zpětná vazba od tohoto klienta;
  * relevantní body KudoZ;
  * atd.

  Statut Certified PRO ani ProZ.com členství nejsou při určování způsobilosti překladatele požadovány, ale budou se brát v úvahu při stanovení pořadí, ve kterém se vhodní poskytovatelé oslovují.

  V budoucnosti možná systém nabídne klientovi možnost větší kontroly nad kritérii výběru. • Main - Top


 • 8 - Překlad na klíč – klient

 • 8.1 - Co je to překlad na klíč? Jaké výhody přináší klientům?

  Překlad na klíč je služba ProZ.com, která pomáhá snížit režijní náklady u zakázek na krátké a rychlé překlady. Stačí odeslat text, provést úhradu a poté přijmout překlad. Systém automaticky vybere vhodné překladatele, doručí vám vyhotovený překlad a provede úhradu ve prospěch poskytovatele služeb.


 • 8.2 - Pro jaký druh práce je systém určen?

  Systém překladů na klíč je určen pro rychlé překlady relativně krátkých textů. Překladatelské společnosti považují tento typ práce za problém, zřejmě proto, že režijní náklady na realizaci takových zakázek mohou překročit jejich hodnotu z pohledu klienta. Platforma překladů na klíč se snaží tyto režijní náklady snížit.

  V současné době lze v tomto systému překládat pouze prostý text. Soubory s texty v jiných formátech lze do systému zkopírovat, netextové formátování však nebude zachováno. Je možné, že později budou podporovány i další formáty souborů.


 • 8.3 - Jak dostanu dokončený překlad?

  Budete informováni e-mailem, jakmile bude překlad dokončen, a dostanete odkaz na stránku správy objednávek, kde si můžete vyzvednout přeložený text.


 • 8.4 - Je ProZ.com překladatelskou agenturou?

  Není. ProZ.com poskytuje platformu klientům, překladatelům a překladatelským agenturám, aby se mohli setkat a udělat nějakou práci. Působení v roli agenta pro klienty není v souladu s posláním ProZ.com. Agentury i koncoví klienti jsou považováni za potenciální uživatele překladatelské služby na klíč.


 • 8.5 - Když si objednám překlad a najdu výborného překladatele, mohu s ním příště pracovat přímo?

  Samozřejmě. Jakmile navážete vztah s překladatelem na webu ProZ.com, může být ve vašem zájmu pokračovat v přímé spolupráci s tímto poskytovatelem. Rozvíjení dlouhodobé spolupráce přináší výhody oběma stranám, protože daný poskytovatel služeb bude moci odvádět práci ve vyšší kvalitě a v kratších termínech, neboť bude čím dál lépe obeznámen s terminologií a informacemi týkajícími se konkrétně vás či vaší společnosti.


 • 8.6 - Jaké jsou poplatky?

  Cena uvedená při zadání objednávky zahrnuje platbu překladateli a transakční poplatek za použití platformy ProZ.com. V některých případech může zpracovatel plateb, kterého si zvolíte, účtovat další transakční poplatky. O takovém poplatku budete jasně informování před tím, než vám bude naúčtován.


 • 8.7 - Jak probíhá platba?

  Když si objednáte překlad, složíte předem celkovou částku platby na vázaný účet. 15 dní po dodání překladu budou prostředky převedeny poskytovateli/poskytovatelům.


 • 8.8 - Jaké měny jsou u zakázek na klíč k dispozici?

  V současné době se zakázky na klíč hradí pouze v USD,


 • 8.9 - Jak se řeší daňové záležitosti?

  V současné době systém neprovádí žádný výpočet ani výběr daní. Pokud bude váš daňový úřad požadovat, abyste vybírali nebo platili daně z takových transakcí, je vaší zodpovědností vyřešit to mimo systém překladu na klíč. Pokud vám není jasné, jaké máte daňové povinnosti při využívání této služby, doporučujeme, abyste zatím službu nevyužívali.


 • 8.10 - Kontroluje překlad před odevzdáním jiný poskytovatel?

  V současné době provádí práci jen jeden překladatel. V budoucnosti se možná nabídne dodatečná možnost nechat si práci zkontrolovat za příplatek druhým poskytovatelem.


 • 8.11 - Jak mám postupovat v případě nespokojenosti s dodaným překladem?

  Odešlete písemnou reklamaci webu ProZ.com do 7 dní po dodání překladu. Vázané prostředky budou zadrženy a bude zahájen postup k vyřešení sporu. Pokud výsledky tohoto postupu budou hovořit ve váš prospěch, můžete obdržet refundaci nebo přepracování překladu zdarma.


 • 8.12 - Jazykový pár, který potřebuji pro svou zakázku, není k dispozici v seznamu jazykových párů pro zakázky na klíč. Co mám dělat?

  Pokud jazykový pár, který potřebujete pro svůj projekt, není v seznamu jazykových párů, které jsou momentálně k dispozici pro zakázky na klíč, pošlete prosím požadavek na podporu s uvedením příslušného páru, aby mohl personál zhodnotit, zda bude pár zařazen do seznamu. • Main - Top


 • 9 - Upozornění na zakázky

 • 9.1 - Nedostávám žádná e-mailová upozornění na zakázky.

  Jestliže nedostáváte žádná e-mailová upozornění na zakázky a ani v minulosti jste je nedostávali, překontrolujte nastavení na své stránce profilu. Žádná upozornění nedostanete, jestliže:
  - jste nezadali žádné jazykové páry,
  - jste nezadali žádné oblasti specializace,
  - jste ve svých předvolbách pro e-mail nezvolili zasílání upozornění na zakázky.

  Jestliže jste v minulosti dostávali upozornění a bez jakýchkoli změn přestanete upozornění dostávat, může to mít několik důvodů:
  - předešlé zaslané zprávy se vrátily a vaše e-mailová adresa byla „označena za špatnou“ (překontrolujte osobní údaje na stránce svého profilu; před adresu byla přidána písmena xxx),
  - došlo k nějakému problému s e-mailovými upozorněními na webu ProZ.com (zkontrolujte stav stránek, kde najdete více informací),
  - vy či váš ISP jste přidali či pozměnili filtrování a filtr brání upozorněním v tom, aby se k vám dostala (jsou nám známy například problémy s terra.es).

  Jestliže ani po kontrole výše uvedených nastavení a situací nemůžete zjistit problém, zadejte požadavek na podporu s odkazem na alespoň jednu zakázku, na kterou jste měli být upozorněni.


 • 9.2 - Jaká kritéria jsou zohledňována při zasílání upozornění na klasické zakázky?

  Kromě předvoleb pro zasílání upozornění na zakázky, jsou upozornění na klasické zakázky zasílána s ohledem na níže uvedená pole v zadání zakázky:

  # Jazykový pár
  # Druh služby
  # Pole pro předmět
  # Sazby

  Zadavatelé však mohou omezit své zakázky také zadáním následujících kritérií:

  # Členství
  # Druh účtu
  # Rodný jazyk
  # Software
  # Osvědčení
  # Místo
  # Obor specializace
  # Specializace

  Obdržíte-li upozornění na zakázku, dostanete vlastně oznámení, že byla vložena zakázka v jazykovém páru uvedeném ve vašem profilu a v některém z vašich oborů, která odpovídá vašim sazbám a požaduje některou ze služeb, které nabízíte. Je to však pouze oznámení. Pro zobrazení podrobností o zakázce musíte navštívit zadanou zakázku.


 • 9.3 - Nedostávám všechna e-mailová upozornění na zakázky, jak bych měl.

  Při odesílání e-mailových upozornění na zakázky se berou v úvahu kromě jiného i následující kritéria: jazykový pár, předmět, požadované nástroje, zeměpisná poloha, požadovaná osvědčení, nabízená sazba. Pokud jste neobdrželi upozornění na nějakou zakázku, zkontrolujte, že vaše nastavení profilu a předvolby e-mailu jsou takové, že byste ho měli dostat. Zkontrolovat byste měli zejména tyto údaje:

 • Oborová oblast: ověřte, že daný obor uvedený zadavatelem pro tuto zakázku je jedním z oborů, které uvádíte ve svém profilu. Poznámka: u zakázek mohou někdy zadavatelé uvést více než jeden obor. Ověřte, že uvádíte všechna pole vybraná zadavatelem a nikoli pouze jedno či dvě. Pole můžete uvést zde.

 • Software: ověřte, že máte ve svém profilu uveden povinný software pro tuto zakázku. Seznam používaného softwaru můžete upravit pomocí Aktualizace profilu.

 • Sazby: překladatel neobdrží upozornění na zakázky s (případně) nabízenou sazbou, která je nižší než minimální sazba uvedená v profilu. (Je-li nutný převod měn, provádí se pomocí směnných kurzů na serveru xe.com.) Sazby uvedené ve svém profilu můžete upravit či zadat zde.

 • Požadované služby: Poznámka: zakázky jsou rozděleny na potenciální, tlumočnické a na překlad/úpravu textu/korekturu. Kliknutím na Upravit u každého uvedeného jazykového páru ze své Aktualizace profilu, který vás zajímá, ověřte služby, které jste pro daný jazykový pár uvedli.

 • Osvědčení: Někteří zadavatelé chtějí dostávat nabídky od poskytovatelů služeb, kteří ve svých profilech uvedli osvědčení pro povinný jazykový pár k dané zakázce. Chcete-li uvést osvědčení, přejděte do Aktualizace profilu a klikněte na „Přidat osvědčení“ vedle příslušného jazykového páru uvedeného v části „Jazykové páry“. Zobrazené místní okno použijte k uvedení veškerých odborných osvědčení, certifikací nebo akreditací, které jste získali od uznávaných institucí.

 • Místo: ověřte, že místo uvedené zadavatelem se shoduje s místem uvedeným ve vašem profilu. Nezapomeňte, že ve své Aktualizaci profilu můžete zadat kontaktní údaje.

 • Rodný jazyk: Poznámka: někteří zadavatelé chtějí dostávat nabídky od poskytovatelů služeb, kteří uvedli příslušný rodný jazyk. Svůj rodný jazyk můžete uvést zde.

  Dále ověřte panel nastavení zakázek, zda jsou správně nastaveny předvolby zasílání upozornění. Poznámka: kromě zapnutí zasílání klasických upozornění musíte vybrat příjem okamžitých upozornění pro každý jazykový pár.

  Výběr pracovních oborů zahrne vaše obory specializace, výběr oborů zájmu zahrne pracovní obory a obory specializace a výběr všech oborů zahrne všechny obory uvedené ve vašem profilu a nikoli všechny dostupné obory.

  Dále ve svém panelu nastavení zakázek ověřte, že jste neodfiltrovali žádného zadavatele a že jste nevybrali vyšší průměrnou hodnotu LWA než je průměr zadavatele inzerujícího zakázku, na kterou jste nebyli upozorněni.

  Nezapomeňte, že další informace můžete kdykoliv získat pomocí služby Mail Monitor.

  Nemůžete-li problém vyřešit nebo potřebujete-li další pomoc, zašlete žádost o podporu včetně adres(y) URL jedné nebo více zakázek, na které jste nebyli upozorněni. Pracovníci podpory zkontrolují, zda byl e-mail s upozorněním odeslán ze serverů ProZ.com. (Jestliže byl odeslán, může docházet k filtrování nebo se vyskytovat jiný problém vašeho ISP nebo na vašem počítači.)


 • 9.4 - Proč nedostávám informace o všech zakázkách v mém jazykovém páru?

  I když máte v předvolbách pro e-mail nastaveno, že chcete být informováni o „všech“ zakázkách ve svém jazykovém páru, existuje řada kritérií, pomocí kterých systém určí, komu zaslat oznámení o nových zakázkách. Zadavatelé mohou například určit, že si přejí informovat pouze překladatele v určité zemi nebo překladatele, kteří mají určitý software. Volba „všechna oznámení“ pouze zajistí, že obdržíte upozornění na zakázku, pokud zadavatel neuvedl žádná taková podrobná omezení.


 • 9.5 - Proč se upozornění na zakázky odesílají o něco později, než byla zakázka zveřejněna? Vypadá to, že zde dochází k prodlevě.

  Někteří zadavatelé zakázek mohou zveřejňovat zakázky, které se objeví okamžitě. U ostatních uživatelů musí být zakázka nejprve schválena. E-mailová upozornění nelze odeslat, dokud tyto zakázky nebudou schváleny. Z tohoto důvodu můžete někdy e-mailovou zprávu obdržet až několik hodin po zadání zakázky. Upozornění jsou rozesílána všem uživatelům spravedlivě. Všechna e-mailová upozornění obvykle opustí naše servery během 5 minut.

  Další faktor, který je nutné brát v úvahu, je rozdíl časových pásem. Časové údaje na stránkách jsou standardně uváděny v greenwichském čase (GMT). Proto je v závislosti na vaší zeměpisné poloze možné, že čas uvedený v upozornění na zakázku se bude lišit od času zveřejnění. Pokud ale vezmete v úvahu rozdíl mezi časem zobrazeným na stránkách webu a časem vašeho e-mailového klienta, zjistíte, že upozornění bylo ve skutečnosti odesláno několik minut po schválení a zveřejnění zakázky.

  Pokud dochází ke zpožděním, která nelze vysvětlit výše uvedeným faktem, odešlete požadavek na podporu, ve kterém uveďte adresu URL zakázky, u které se vaše e-mailová zpráva zpozdila. Můžeme vyhledat přesný čas, kdy zpráva opustila naše servery.


 • 9.6 - What are "Classic" job posting notifications for Business members?

  As of May 2016, Business members have the option to receive notifications based on the fields declared in their company profiles.

  Business pages are not bound by requirements that only make sense when the service provider is just one person, such as "Native language".

  With this tool, Business members can choose to be notified of all the job postings that they can submit a quote on. This is done by comparing the requirements in the job posting with the working languages that they have declared that their company provides services in.


 • 9.7 - Obdržel/a jsem přes ProZ.com upozornění na zakázku, která nepřišla přes adresář, přímý kontaktní údaj na profilu, ani jako zadání nové zakázky ProZ.com. O co se jedná?

  Probíhá vývoj rozhraní (rozhraní pro programování aplikací, angl. Application programming interface, zkr. API), které umožňuje klientům vyhledávat a kontaktovat členy ProZ.com ohledně placené práce z jejich vlastních překladatelských platforem. Toto rozhraní je v podstatě dalším způsobem, jakým může klient kontaktovat členy ProZ.com. Rozhraní se momentálně testuje s omezenou skupinou dobrovolníků.

  Klienti zadávající překlady mohou využívat tohoto rozhraní při hledání jazykových odborníků na základě různých kritérií vyhledávání. Do značné míry se to podobá používání ProZ.com adresáře. Klienti pak mohou vybrat kandidáty, které budou kontaktovat s nabídkou možné práce přes svou překladatelskou platformu. Počáteční kontakt probíhá tak, že jazykový odborník obdrží e-mailem pozvání. Příjemce dostane informace týkající se klienta a projektu a může odpovědět e-mailem. Kontaktní e-mail příjemce nebude zveřejněn, dokud se příjemce nerozhodne odpovědět na pozvání.

  Potenciální klienti, kteří budou využívat toto rozhraní pro vyhledávání jazykových odborníků, uvidí pouze podskupinu informací, s jejichž zveřejněním jste souhlasili na svém profilu ProZ.com, podobně jako je tomu u dat uvedených v adresáři ProZ.com. Jakákoliv informace, kterou jste výslovně nezveřejnili na svém profilu Proz.com, nebude sdílena s potenciálními klienty, dokud se nerozhodnete tak učinit.

  Pracovní vztahy nad rámec přijetí pozvání ke spolupráci záleží na klientovi a poskytovateli služby. Při zvažování práce s jakýmkoliv novým klientem je poskytovatelům služby doporučováno, aby si vše prověřili a nepodcenili řízení rizik.

  Podobně jako je tomu u adresáře ProZ.com a systému zadávání zakázek, určité informace, které vkládáte na svůj profil ProZ.com, vám mohou pomoci spojit se s tím typem potenciálních klientů, který hledáte. Pokud uvedete své sazby (i když se rozhodnete je nezveřejňovat), zabráníte tomu, aby vás kontaktovali klienti hledající překladatelské služby za ceny nižší, než jsou ty vaše.

  Více informací o tom, jak toto funguje, viz:


  Budete-li mít nějaké další dotazy o tom, jak to funguje, kontaktujte prosím tým ProZ.com prostřednictvím žádosti o podporu.


 • 9.8 - Co je zdroj RSS u zakázek?

  RSS je zkratka pro Really Simple Syndication (v překladu Opravdu snadné publikování), což je skupina webových formátů používaných k publikování často aktualizovaného obsahu, jako jsou titulky zpráv nebo blogové příspěvky ve standardizovaném formátu, která umožňuje uživatelům přihlásit se k jeho odběru.

  Program pro čtení informačních kanálů je uživatelský software nebo webová aplikace, která se používá k přihlášení k odběru publikovaného webového obsahu a jeho shromažďování na jednom místě, což usnadňuje jeho prohlížení.

  V programu pro čtení informačních kanálů můžete sledovat zadané zakázky podle vlastních předvoleb. Službu lze aktivovat kliknutím na oranžové tlačítko na straně zakázek (váš informační kanál bude vycházet z pokročilého nastavení vašeho vyhledávání na této straně). Pro zobrazení celého popisu zakázky a podání nabídky musíte navštívit úplnou stranu zakázek pomocí odkazu uvedeného v položce informačního kanálu.

  Informační kanál obsahuje základní informaci o zakázce včetně odkazu na zakázku, název, stručný popis a požadavky zakázky (včetně jazykového páru a oboru). Informační kanál se aktualizuje každých pět minut.

  Uvidíte, že adresa URL pro informační kanál obsahuje vaše identifikační číslo entity_id a jedinečný token umožňující zobrazení souhrnů zakázek, které odpovídají vašim předvolbám, i bez přihlášení. Tento token nelze použít k přihlašování ani k přístupu do jiných částí webu. Token ani informační kanál neobsahují žádné osobní identifikační údaje o odběrateli.

  K odběru se můžete přihlásit pomocí jakéhokoli diskusního klienta dle vlastního výběru. V případě potíží s kódováním nebo máte-li otázky, komentáře či připomínky, obraťte se prosím na pracovníky webu formou žádosti o podporu. • Main - Top


  Translation industry jobs
  Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.  Try jobs for mobile
  Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


  You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

  The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

  Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
  Protemos translation business management system
  The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.
  SDL MultiTerm 2021
  By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.

  Your current localization setting

  čeština

  Select a language

  Jobs
  • All of ProZ.com
  • Vyhledávání termínů
  • Zakázky
  • Fóra
  • Multiple search